Çalışma Bakanlığı İle Sanayiciler, Çalışma Dünyasının Önemli Konuları İçin Buluştu

  • Haberler
grup8-calisma-bakanligi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışma hayatının önemli konularını konuşmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, bakanlıktan, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar başkanlığında bir heyet katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, çalışma hayatı ile ilgili yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden Bakanlık yetkililerine aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı.

Toplantıda ayrıca 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii Meclis Üyesi Nurettin Çetinkaya sektörlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

Kıdem, Vergi ve Prim Yükü

  • Asgari ücretin getirdiği yükler. Asgari ücretin artırılması yaklaşık %29-%30’luk ilave kıdem ve ihbar yükü getirmiştir. Bunun belirli bir kısmının işsizlik fonundan karşılanması talep edilmektedir.
  • Emeklilik sigorta primlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması. İş kazası ve meslek hastalığı primiyle genel sağlık sigortası primlerinin yanında uzun vade sigorta kollarına ait primlerin, yani emeklilik primlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması sağlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

  • SGK masraflarının işverene rücu edilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan masrafları işverenlere rücu etmesine imkân sağlayan yasal düzenleme kaldırılmalıdır. İşletmelerce mesleki hastalıklar ve iş kazası için prim ödenmektedir. Daha sonra bir iş kazası gerçekleştiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu bütün bu masrafları tekrar işletmeye rücu etmekte ve konu mahkemelere intikal etmektedir. Firma primi ödüyorsa, ikinci bir masrafı ödememelidir.

Nitelikli Çalışan, Eğitim, Üniversite-Sanayi İşbirliği

  • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları. İŞKUR programından faydalanacak işletmeler açısından eğitim ve oryantasyon süreleri, mesleki gereklilikler, iş sağlığı güvenliği gibi uygulamalar da göz önüne alınarak diğer sektörlere kıyasla sanayi sektörüne öncelik ve ağırlık verilmelidir.
    Programa dâhil edilen işçiler iki vardiyalı sistemde çalıştırılmaktadır. Üç vardiyalı sistemle çalışanların da buna dâhil edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Üçüncü vardiya gerekirse müfettişler tarafından kontrol edilebilir.
    Üniversite son sınıf öğrencilerine yönelik uygulanmakta olan intern staj programının istihdam zorunluluğu aranmadan işbaşı eğitim programında değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Diğer Hususlar

  • Sendika Üyelikleri. Sendika üyeliği e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun eski sistemde olduğu gibi noterden yapılması, sistemin işleyişi açısından daha sağlıklı olacaktır.