Demir Dışı Metaller Sektörünün Sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine İletildi

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-26grup-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Demir Dışı Metaller sektörünün aşağı belirtilen sorununa da raporda yer verildi.

  • Bakır ve bakır alaşımları sektöründe; döküm ocaklarında ergimiş metalin soğumaması ve okside olmaması için üzerinin uygun bir flaks malzemesi ile kapatılması gerekmektedir. Bu amaçla ya hazır ticari flakslar ya da tuz, boraks, kömür ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları kurutularak flaks olarak kullanılmaktadır. Kimyasal arıtma atıksu çamularının bu işe uygunluğu ile ilgili yapılmış çeşitli araştırmalar ve üniversitelerden alınmış teknik uygunluk raporları mevcuttur.

    Ancak “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği”nde bazı sektörlerde alternatif hammadde kullanımına izin verilmiş olup “Bakır ve Bakır Alaşımları” sektörü bu kapsamda bulunmamaktadır. Bu nedenle kimyasal arıtma çamurlarını üretimde kullanırken yasal zorluklar ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bu durum flaks olarak hammadde kullanımında tasarruf yapılmasının ve atıkların tesislerde değerlendirilmesinin önüne geçmektedir.

    Hem atıkların kaynağında bertarafı ile çevre açısından, hem de sektörde uygulanmakta olan bir işlemin mevzuata dâhil edilerek sorunun çözülmesinde büyük yarar vardır.

    Bu nedenle Bakır ve Bakır Alaşımları sektörünün “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin’’ kapsadığı sektörlere eklenmesi talep edilmektedir.