Deri Sektörü Ekonomi Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
grup12-ekonomi-bakanligi-02

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında geniş bir Ekonomi Bakanlığı heyetinin katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcileri Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörünün sorunlarını dile getirdi.

İSO Meclis Üyesi İbrahim Aydoğan ve 12. Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Cem Özvardar’ın sektörleri adına dile getirdiği konular aşağıdaki gibidir:

 • Rusya Federasyonu, 12.08.2016 tarihinden itibaren vizon ve kürk-süet ürünlerinde “chip” uygulamasına başlamıştır.  Uygulamanın sadece kürk-süet ve vizon ürünlere getirilmesi ekonomide kayıt dışılığı önleyen bir iktisadi yöntemden daha çok söz konusu ürünlerin ticaretini kısıtlayan bir sonuç doğurmuştur.  Dünya kürk-süet pazarında çok önemli bir paya sahip olan ülkemiz bu kısıtlamadan olumsuz şekilde en çok etkilenen ülke durumundadır. Söz konusu ürünlerin ikamesi olan diğer zig deri ürünleri “chip” uygulaması kapsamı dışında kaldığından, chip uygulaması ikame ürünlerin önemli bir kısmını Rusya’ya ihraç eden Çinli ihracatçılara haksız bir rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Önerimiz, chip uygulamasının, kürk-süet ve vizon ihracatında kayıt dışılığı engellemenin ötesinde, Türkiye ile olan ticareti kısıtlayıcı bir adım olduğunun ifade edilmesi ve köklü ilişkilerimizin olanak sağladığı çok yönlü ortaklık ruhunu zedelediğinin belirtilmesidir. Bu çerçevede, söz konusu uyulamaya son verilmesi ve ilgili ürün gruplarının tekstil ve benzeri sektörlerde olduğu gibi genel bir uygulamaya tabi tutulmasının gerekliliği ifade edilmelidir.
 • Yaşanan uçak krizi sonrasında Rusya Federasyonu “referans fiyat” uygulamasına başlamıştır. Bu uygulama, mevcut kriz ortamında düşen ürün fiyatları karşısında referans fiyat uygulamalarının Türkiye’den ithalatı haksız şekilde 1,5-2 kat fazla değerleyerek efektif gümrük vergisi oranını nominal %10 seviyesinden %20’lere yükseltmiş bulunmaktadır. Önerimiz, müzakerelerde, adil rekabet için referans uygulamasına son verilmesidir.

 • İhracat pazarları ile döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle son günlerdeki deri ve deri mamulleri sektörüne ilişkin DİR belgelerindeki döviz kullanım oranının %60’dan %75’e yükseltilmesi talep edilmektedir. Daha önceki 17/05/2011 tarihli 2011/7 sayılı tebliğden önce uygulanan %80 döviz kullanım oranı zamanında piyasalarda fiyat tutturmak mümkün olduğundan sorun olmaz iken bu tarihten sonra %60’a indiğinde en son yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklar ve Rusya’da yaşanan sıkıntılar ile birlikte döviz kullanım oranında fiyatı tutturmanın imkanı kalmamıştır. Bu nedenle döviz kullanım oranının %75’e çıkarılması ile açık belgelerde ki sorunlarda çözülecektir.
 • Dahilde işleme izin belgeleri, belge üzerindeki satır kodu tanımı ile beyannamelerin üzerinde yazılı ticari tanımların birebir aynı olmadığı gerekçesi ile kapatılamamaktadır. Beyannamelerde satır kodu numaraları ile GTİP’ler eksiksiz ve doğru olarak beyan edilmiş olduğundan, DİR otomasyon sarflarından doğru ve gerçek düşümleri yapılıyor olmasına rağmen, ticari tanım farklılıkları nedeniyle İhracatçı Birliği uzmanları tarafından kabul edilmeyen bu beyannameler nedeniyle dahilde işleme izin belgeleri müeyyideli kapatılma riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

  Söz konusu beyannameler ile ilgili Gümrük Müdürlüklerine revize ettirmek için müracaat edildiğinde ise; gerek beyanname sayılarının fazlalığı, gerekse beyanname tarihlerinin eski olması sebebiyle değişiklik yapılmamaktadır. Beyannameler üzerinde yazan satır kodlarının ve GTİP’lerin doğruluğunun teyidi niteliğinde firmalar tarafından onaylı ve/veya YMM onaylı taahhütnameler gibi benzeri bir uygulama ile çözüm getirilebileceği kanaatindeyiz.

  Üstelik bu sayede; gerek Gümrüklerde ve/veya Birliklerdeki operasyon yoğunluklarının gerekse de dahilde işleme izin belgelerinin kapatmalarında karşılaşılan mağduriyetlerin giderilebileceği düşünülmektedir.
 • Ekonomi Bakanlığımız mücbir sebep düzenlemesi kapsamında “İhracat Taahhütlü Eximbank ve Banka Kaynaklı” kredilerden,  15.01.2016 tarihinden önce kullanılanlar için özellikle Rusya krizini dikkate alarak taahhüt kapama için ek süre vermiştir. Ancak aynı krize ve krizin daha da ağır sonuçlarına maruz kalıp ihracat hacmi %90’ın üzerinde düşmüş olan deri sektörü firmalarımızın Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredilerinin taahhüt kapamalarında maalesef bu ilave süre tanınmamıştır.

  Bu nedenle ihracatçılarımız kendi fiil ve performansları ile önüne geçmelerinin mümkün olmadığı bir milli mesele nedeniyle ciddi yaptırımlara konu hale gelmişlerdir. Bu şekilde ağır cezai yaptırımlara tabi tutulmaları haksız olarak değerlendirilmekte ve firmalarımızın sağladıkları istihdam ve ihracat potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle en azından Rusya pazarına kritik seviyede bağlı olan deri sektörümüz için, Merkez Bankası reeskont kredilerine ilişkin taahhüt kapamaları için de emsal kredi kaynaklarında olduğu gibi ek süre verilmesi çok isabetli olacaktır.