Elektrik ve Elektronik Ürünler Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-31grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Elektrik Ve Elektronik Ürünlerin İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

31. Grup Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı H. Uran Tiryakioğlu, 2023 ihracat ve milli gelir artışı hedeflerine yaklaşabilmek için İstanbul’dan başlayarak yeniden sanayileşmenin gerektiğine vurgu yaptı ve bu çerçevede İstanbul 1/100 000 Çevre Düzeni Planı ile ilgili aşağıdaki önerileri dile getirdi.

1) Genel plan hükmü tadilat önerisi:

Mevcut 1/100 000 plan hükümlerinde şöyle denilmektedir:

“Plan bütünlüğü çerçevesinde yer alan depolama ve sanayi binaları tevsii yapılmaması, çevre kirliliğine yol açmaması, ilgili kurumların olumlu görüşünün olması ve ileri teknoloji kullanılması koşulları ile ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcudiyetlerini sürdürebilirler.

Ancak, depolama ve sanayi binalarının planlarda belirlenen lojistik ve/veya sanayi alanlarına hazırlanacak bir eylem planı çerçevesinde desantralizasyonu esastır.”

Yeni plan hükmü önerisi:

«Çevre kirliliğine yol açmayan ve yüksek katma değerli sektörlerdeki imar planı olmayan ve/veya bu haklarını kaybetmiş sanayi tesislerine, ileri teknoloji kullanılması koşulları ile tekrar imar planları onaylanır ve yeni üst yapı hakları sağlanır.

Ancak, depolama ve sanayi binalarının planlarda belirlenen lojistik ve/veya sanayi alanlarına İSO ile beraber hazırlanacak bir eylem planı çerçevesinde desantralizasyon yapılır.»

2) İstanbul Metropolitan Alanda 2 yeni OSB alanı belirlenmesi

Boğazın iki yakasında Metropolitan bölgeye yakın iki alan belirlenmesi önerilmektedir.

3) Islah OSB başvurularının kabulü

Islah OSB başvurularının onayına kurulda oy birliği ile karar verilmektedir. Islah OSB yönetmeliğinde değişiklikle oy birliği yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı üyesi hariç nitelikli nisap, tüm sanayinin katılımı yerine ağırlıklı katılım ile İstanbul’daki ıslah OSB başvurularının kabul edilmesi ve işlemesi gerekiyor. Bu durumun Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa düzeltilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir.

4) İstanbul’da OSB’lerde Emsal 2+ seviyesine arttırılmalıdır.

İstanbul OSB’lerindeki emsal 0.4-0.6 mertebelerinden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 0,7’ye arttırılmıştır; ancak bu durumda bile, çekme payları nedeni ile birçok fabrika binası (büyük parseller hariç) 0.7’ye zaten ulaşamamaktadır.

İstanbul OSB’leri ekstra alan katmadan binalarını yükseltebilirlerse üretim kapasitesini, verimini, istihdamını ve ihracatını artırabilir konumdadır. Bu nedenle OSB konumuna göre uygun emsal Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber arttırılmalıdır.

5) İmar planlarında bölge işlev ve planlarının sürekli değiştirilmesi engellenmelidir.

Şu andaki haliyle özellikle sanayinin olduğu bölgelerde İmar planlarının sürekli değiştirilmesinin önüne geçilmeli, planların kalıcı olması sağlanmalıdır. Böylece, sanayi tesisleri önlerini daha net görebilecekler, devamlı taşınmak zorunda kalmayacak; yerinde tevsi ile çevreden istihdam arttırarak verimli büyüyebileceklerdir.

6) İstanbul içi ÇED ilişkisiz sektörlerin yer gözetilmeksizin çalışabilir olması.

Yüksek ve orta yüksek teknolojili elektrik, elektrikli gereçler, küçük ev eşyaları, elektronik, gibi birçok sektör, şehirle ve çevreyle çok uyumlu, “ÇED ilişkisiz” şeklinde vasıflandırılan sektörlerdir. Bunlar uzun vadeli ruhsat verilmesi ile Metropoliten alanda uzun süre ruhsat alabilmeleri temin edilmelidir.

7) Toplu taşımacılık sistemlerinde OSB’ler ve sanayi bölgelerine toplu ulaşım getirilmesi

İstanbul OSB’lerinde ve sanayi bölgelerinde, sanayi sitelerinde altyapı gereği giriş-çıkış yol bağlantıları dardır. Malzeme giriş ve ürün çıkışları mesai saatlerine dağıldığından sorun yaratmamakta; ancak personel işbaşı ve paydos saatlerinde giriş-çıkışlar tıkanmaktadır. Çevre ve Şehircilik bakanlığının desteği ile yerel yönetim projelerinde OSB ve sanayi sitelerine toplu taşıma getirilmesine öncelik verilmelidir.