Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve Mermer Sanayii Sektörünün Sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine İletildi

 • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-33grup-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Hazır Beton, Beton Ürünleri, Toprak ve Mermer Sanayii sektörünün aşağı belirtilen sorununa da raporda yer verildi.

 • "Kentsel Dönüşüm" çerçevesinde 7 milyonluk yapı stoğunun büyük bir kısmı depreme dayanıksız olduğundan süratle yenilenmesi gerekmektedir. Deprem yıkımlarına karşı alınacak önlemlerin başında, yapılarda yüksek dayanımda kaliteli hazır beton kullanımını sağlamak gelmektedir. İstanbul’da devam eden yoğun inşaat faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için kaliteli beton tedariğinin yapılabilmesi çok mühimdir. Fakat çeşitli kısıtlamalar sektörü etkilemektedir. İl Mahallî Çevre Kurulu, kararı ile İstanbul ili sınırları içerisinde cumartesi, pazar ve resmî tatil günlerinde, her türlü inşaat faaliyetlerinin 10.00 - 19.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir. Bu alınan kararın üstüne, bir de ilçe belediyelerinin almaya başladıkları kararlar ile ilçelerindeki inşaat çalışma saatlerini daha da kısıtlamıştır. İstanbul genelindeki ilçe belediye meclislerince çeşitli tarihlerde alınmış bu kararlar doğrultusunda bina yapım, beton dökme ve onarım faaliyetleri hafta içi saat 19.00, cumartesi de 18.00’e kadar yapılabilme sınırlaması getirilmiş; pazar günü ise tamamen yasaklanmıştır. Bu kısıtlamalara aykırılık durumunda yüksek meblağda idari para cezaları kesilmektedir. Bu ceza tutarları özellikle hazır beton üreticilerini çok olumsuz etkilemektedir.

  Saat kısıtlamalarının teknik ve tedarik yönünden inşaat sektörüne ve hazır betona olumsuz etkilerinden en önemlileri: Beton özelliği itibarıyla 2 saat içerisinde niteliğini ve mukavemetini kaybetmektedir (TS 13515 Beton Standardı Madde 7.6).

  Hem trafiğe çıkış saatlerindeki kısıtlamalar hem de ilçe belediyelerinin aldığı kararlar neticesinde betonun sadece saat 10.00 ile 16.00 arası üretilip, şantiyeye sevk edilmesi ve dökülmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır ki bu durum İstanbul’da sürdürülen inşaat faaliyetlerine kesintisiz ve kaliteli beton tedariği imkânsız hale gelmektedir.

  Bina yapım, beton dökme ve onarım faaliyetleriyle ilgili ilçe belediyelerinin aldıkları kararlara istinaden şantiye sahasında beton transmikserlerine ceza kesilmesi durumu söz konusudur. Bu hakkaniyete aykırıdır. Şöyle ki; Betonun şantiyede dökümü tamamen müteahhit tarafından yapılmaktadır. İş bu nedenden dolayı betonun dökümü sırasında idari para cezasına neden olan bir hukuka aykırılık varsa, bundan doğan sorumluluğun müteahhite ait olduğu dikkate alınarak bir yaptırım uygulanması gerekmektedir.

  Öneriler: Şantiye alanlarında çevresel gürültü ve çalışma saatlerine ilişkin ilçe belediyeleri tarafında yapılmış olan düzenlemelerin akşam saat 22:00’a kadar devam edebilmesi için revize edilmesi.

  İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen inşaat faaliyeti saat kısıtlamalarının gözden geçirilmesi ve mevzuat değişikliği için gerekli çalışmaların başlatılması.

  Yukarıda belirtilen düzenlemelerin yapılmasıyla hazır beton döküm saatinin 22.00’a kadar uzatılması.

  UKOME tarafından alınan trafiğe çıkış saatlerindeki kısıtlamaların yukarıda belirtilen teknik ve tedarik gereklilikleri nedeniyle tekrardan değerlendirmesi.