İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 11. Grup Konfeksiyon Yan Sanayii Meclis Üyesi Osman Sait Günteki sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KDV İle İlgili Sorunlar

Fermuar üretiminde kullanılan polyester iplikte KDV oranı %8, metal pirinç ve fermuar kürsör'ünde KDV oranı %18’dir. Metal pirinç ve fermuar kürsör'ünde de KDV oranı %8'e indirilmelidir.

Fermuar, düğme ve yan sanayi ürünlerinde nihai ürün KDV’si %8 düşmüştür. Ancak fermuar bileşenlerinde kullanılan şerit, pirinç tel ve zamak ham madde oranları %18 olarak kalmıştır.

Fermuar ve düğme bileşiminde kullanılmak üzere ithal edilen zamak kürsör ve dişli şerit fermuarların gümrüklemedeki KDV oranları ise belirginsizleşmiştir. Bu durumun da gümrükleme sonrasında sıkıntılar yaratacağı gözlemlenmektedir (tamamen yoruma göre yol alınmaktadır). Konuyla ilgili kimileri %18, kimileri ise %8 uygulanacağını söylemektedir. Bu da şu anda gümrükte mevcut bulunan malların çekilememesine sebebiyet vermektedir.