İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 16. Grup Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj Sanayii Meclis Üyesi M. Nuri Görenoğlu sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KDV İle İlgili Sorunlar

KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMELERİ, İZLEYEN AYDAN BAŞLAYARAK 4 TAKSİTTE ÖDENEBİLMELİDİR.

Bu uygulama ile 4.aydan itibaren mükellefler 4 ayın da 1/4 ünü ödemeye başlayacaklardır. Bu 3 aylık süre vergi mükelleflerinin nakit akışlarını düzenleyebilmelerine olanak sağlayacaktır. Gelir İdaresi sadece ilk 3 ay için fedakârlık yapmış olacaktır. 4.aydan itibaren denge kurulacaktır. Bu düzenleme gerçekleştirilirse, vadeli satışların tahsilatında mal bedeli ve K.D.V yi vade ile birlikte tahsil edebilen vergi mükelleflerinin üstlendiği finans maliyetinin kısmen telafisi mümkün olacaktır.

Gelir Vergisi Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

KAYITLI EKONOMİ ORANININ YÜKSELTİLEBİLMESİ İÇİN GELİR VERGİSİ ORANLARINDA YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

Öneri:

  1. Gelir Vergisi oranları %10-15-20-25-30 şeklinde düzenlenmelidir.
  2. Vergi dilimleri aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmelidir.

GELİR MİKTARI VERGİ ORANI %
36.000 ₺ ye kadar 10
36.001-72.000 ₺ arası 15
72.001-108.000 ₺ arası 20
108.001-180.000 ₺ arası 25
180.001 ₺ den yukarısı 30


Faturalama Ve E-Fatura Uygulaması İle İlgili Sorunlar

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter uygulaması hızla yaygınlaştırılmalıdır. Bu uygulama kayıtlı ekonomiye daha hızlı ve daha yüksek oranda geçişi sağlayacaktır.

Vergi Denetimleri

Zaman aşımı süresi en kısa zamanda 5 yıldan 3 yıla indirilmelidir. 5 yıl çok uzun bir süredir.

Gelir İdaresinin etkinliği artırılmalı, mükellef denetimleri sağlıklı bir periyoda oturtulmalıdır. Denetimler, kayıp-kaçak tespitinden ziyade "yol göstericilik ve kayıt dışında kalmaktan caydırıcılık" odaklı olmalıdır. Denetimler "Vergi Doktorluğu" nitelikli olarak, yol gösterici olmalıdır.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sorunlar

UFRS (IFRS) kapsamında mükellef çalışanları için ayırdığı Kıdem Tazminatları karşılıklarını gider olarak gösterebilmeli ve gerçek kazanç zamanında vergilendirilmelidir. Bu uygulama 3-5 yıllık bir intibak süresi içinde yapılabilir; böylece Gelir İdaresinin gelir dengesi bir uyum içinde sağlanabilir.