İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 18. Grup Boya, Vernik, Reçine Ve Çeşitli Kimya Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Adil Pelister sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

ÖTV İle İlgili Sorunlar

ÖTV TEMİNAT MEKTUBU MİKTARLARI

08.09.2016 Tarihli resmi gazetede yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile solvent için ÖTV tutarı %8,7 ve Tiner için %27 oranlarında arttırılmış ve 100 ton solvent için gerekli teminat mektubu tutarı 249.850 TL. ye yükselmiştir.

MEVCUT DURUMUN SANAYİCİYE MALİYETİ

Orta ölçekli yılda 4.000 ton solvent gümrükleyen bir firma yıllık yaklaşık 10.000.000 TL tutarında teminat mektubu vermek zorundadır. İncelemelerin 2 yıl sürdüğünü ve teminat mektuplarının 2 yıl sonra çözüldüğünü düşünürsek bu firma toplamda 20.000.000 TL teminat mektubu almak zorundadır.

Teminat mektubu komisyon oranlarının %1-%2 aralığında olduğu varsayılırsa firmaya yıllık maliyeti 200.000-400.000 TL aralığında olmaktadır,

ÖTV için verilen teminat mektuplarının iadesi incelemesinin üç ayı geçememesi için yeni bir karar alınmalıdır. Vergi müfettişlerinin uzatma ve tam vergi inceleme insiyatifleri ellerinden alınmalıdır.

Firmalar her yıl yatırım yapmak ve ciroyu arttırmak için gerekli olan işletme sermayesinin bu tutarını teminat mektubu temininde kullanmak zorunda kalmaktadır.

Bu şartlar altında sanayici cezalandırılmakta, hazır mal ithalatı özendirilmekte, ihracat ve istihdamda ciddi azalmalar yaşanmaktadır.

Ayrıca antrepolarda daha önce uygulanan %5 teminat uygulaması önce %100 daha sonra %120 oranına yükseltilmiştir. Yani 100 ton solvent için 353.100 TL teminat istenmektedir. Bu durum tedarikçi sayısını olumsuz etkilemekte, arzı kısmakta sonuç olarak üreticiyi hammaddesiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır.

ÖTV UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI YÖNÜNDE TAVSİYELER

Boya sektörünün kullandığı solventlerden sadece White-Spirit’de sorun vardır.2012 yılında çıkarılan tebliğ ile amacı dışında kullanımın önüne geçilmiştir. Uygulama white-spirit için devam etmeli diğer solventler için kaldırılmalıdır.

Benzinde markalama uygulamasına geçildiği için Toluen’de ÖTV uygulaması kalkmalıdır.

Ksilen sanayi boyalarının ana solventidir. Bazılarının 29 GTİP ile başlayıp ÖTV’ye tabi olmaması, bazılarının 27 GTİP ile başlayıp ÖTV’ye tabi olması, ayrıca orta ksilen, paraksilen gibi türevlerinde ÖTV olmaması karmaşıklığa sebep olmaktadır. Ksilen de ÖTV mutlaka kaldırılmalıdır.

35 nolu ÖTV tebliği ile getirilen ETÇS uygulaması beklenen rahatlamayı sağlamamıştır. Yeni tedbirler alınmalıdır. TSE harici Firma belgelendirmeleri ile uygulama genişletilmelidir.

Firmalar arası pozitif ayrımcılık politikası yeni kriterler ile revize edilmelidir.

Pozitif ayırım kriterlerinin tamamını sağladığını YMM raporu ile belgelendiren, geçmiş 3 yıl, 72 dönemi incelenmiş mükelleflerin, incelemelerinde bir problem tespit edilmemişse teminat mektubu oranı %5 olarak uygulanmalı ve yılda en fazla 3 ÖTV dönemi incelenmelidir.

Pozitif ayırım kriterlerinden 7 tanesini sağladığını YMM raporu ile belgelendiren firmalarda teminat mektubu oranı %10 olarak uygulanmalı ve yılda en fazla 6 ÖTV dönemi incelenmelidir.

Pozitif ayırım kriterlerinden 5 tanesini sağladığını YMM raporu ile belgelendiren firmalarda teminat mektubu oranı %25 olarak uygulanmalı ve yılda en fazla 12 ÖTV dönemi incelenmelidir.

İhracat yapan firmalar ihracat yaptığı kadar ürünü Dahilde İşleme kapsamında alarak ÖTV ve teminat mektubundan muaf hale getirilmelidir.

Hali hazırda 15 günlük periyotlarda verilen, ÖTV Beyannameleri,  aylık olarak verilmelidir.

BA/BS Formlarının aylık verilmesi yerine, eskiden olduğu gibi dönemsel veya yıllık verilmelidir.

Aerosol üretiminde kullanılan LPG’nin ÖTV’si nakit ödeme yerine teminat sistemi ile çözümlendirilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yapılan tüm yatırımlar gider yazılmalıdır ve KDV istisnası sağlanmalıdır. Örnek İSG Amortisman Tablosu ektedir