İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Kamil Berat Öztimur sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KDV İle İlgili Sorunlar

Lastik ve konveyor band satışında KDV %18 iken, üretimde kullanılan kord ve konveyor bezinde KDV %8’dir. Lastik ve konveyor band satışında KDV %8'e indirilmelidir.

Lastik satışında KDV %18 iken, üretimde kullanılan kauçuk ve karbon karası, çelik kord ipliği, kimyasallarda KDV %18, tekstil kord bezinde KDV %8’dir.

ÖTV İle İlgili Sorunlar

KDV ve ÖTV iade ve mahsup dosyaları geç sonuçlandırılmamalıdır,

ÖTV de tecil terkin uygulaması getirilmelidir.

Vergi Ödeme Kolaylığı

Vergisini ödeyen ile ödemeyen ayrılmalı, yükümlülüğünü zamanında ve tam olarak yerine getiren mükellefe VERGİ İNDİRİMİ sağlanmalıdır.

Kurumlar Vergisi Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması eskiden olduğu gibi şirketlerin vergi matrahlarından düşürülmelidir. İstanbul’da bulunan A firmasının Aksaray’da yaptığı yatırımla ilgili sağladığı kurumlar vergisi, yatırım teşvikini sadece Aksaray’daki işletme karından değil, şirketin toplam karından düşebilmelidir. (İstanbul + Aksaray=Şirketin toplam karından düşülmelidir)