İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 3. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri Ve İçecekler Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Şükrü Çin sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KKDF İle İlgili Sorunlar

08.05.2016 tarih ve 2015/7511 sayılı kararnamenin ekinde bulunan listede yer alan ham yağlardan KKDF kaldırılmıştır. Gıda sanayiinde ham yağ gibi işlem gören dökme RBD Palm yağlarından da alınan %6 KKDF kaldırılmalıdır.

Gıda sanayiinin ana hammadde girdisi olarak kullandığı RBD Palm Yağları G.T.I.P numaraları

PALM OIL 1511.90.99.00.19
PALM OLEIN 511.90.99.00.19
PALM KERNEL OIL 513.29.90.00.11
COCONUT OIL 1513.19.99.00.19
PALM KERNEL OLEIN 1513.29.90.00.11
PALM STEARIN 1511.90.19.00.29
PALM KERNEL STEARIN 1513.29.19.00.19