İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 30. Grup Metal Ev Ve İşyeri Gereçleri Sanayii Meclis Üyesi Fikret Kaya sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

Vergi Ödeme Kolaylığı

VERGİ KANUNLARI BASİTLEŞTİRİLMELİ VE BEYANNAMELER SADELEŞTİRİLMELİDİR

Neredeyse her ay çıkan "torba yasalar" mevzuatta ciddi karışıklığa sebep olmaktadır. Yasalar bir bütün olarak değerlendirmeye alınmalı ve gerekli düzenlemeler kendi içinde yapılmalıdır. Aynı bilgilerin farklı beyan ve bildirimlerde istenmesi ciddi işgücü kaybına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak beyan, bildirim sayısı ve içerik sadeleştirilmelidir.

BEYANNAMELER ONAYLANDIĞINDA TAHAKKUKLAR SİSTEM TARAFINDAN MÜKELLEFLERE BİLDİRİLMELİDİR

Bu bildirimler sonucunda mükellefler ödeme konusunda daha hassas davranabilecektir.

ÖZEL ESASLARA ALINAN, HAKKINDA VERGİ İNCELEME VE VERGİ TEKNİĞİ RAPORLARI BULUNAN MÜKELLEFLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ SAĞLANMALIDIR

Bu sayede sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan veya düzenleyenlere ilişkin kod listelerinde bulunan mükelleflere ait faturalara sisteme girilmeden müdahale edilmiş olacaktır. 

Vergi Denetimleri

VERGİ İNCELEMELERİNDE USUL VE ESASLARA UYULMALIDIR

Vergi İncelemeleri sırasında defter ve belgelerini tam olarak ibraz eden mükelleflerden ayrıca belge, bilgi veya tablolar talep edilmemelidir. Ayrıca tüm yazışmalar resmi olarak yapılmalı, telefon ile defter ve belge isteme usulüne son verilmelidir.