İSO MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri İle Buluştu

  • Haberler
4grup-gelir-idaresi-bulusma-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), vergi konularını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları ile sanayicileri buluşturan bir toplantı düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcıları Rıza Çelen ve Mahmut Sütcü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Gelir Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Fazıl Poyraz, Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcıları Hakkı Sayan ve Rıza Bilgiç katıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet ve İSO Meslek Komiteleri firma temsilcilerinin katıldığı “İSO Meslek Komitelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili konulara ilişkin görüş ve önerileri” başlıklı toplantıda sanayiciler, yaşadıkları zorlukları ve çözüm önerilerini birinci elden aktarma fırsatı buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın yönettiği toplantıya İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da katıldı. Toplantıda ayrıca 46. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Akçay sektörlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet alanına giren konuları ve yaşanan sorunları aşağıda yer alan başlıklar altında gündeme getirdi.

KDV İle İlgili Sorunlar

Tekstil sektöründeki KDV farklılıkları uygulamada sorun çıkarmaktadır. Bu farklılıklar giderilmelidir. 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri sektörleri ile ilgili KDV oranlarında kısmi düzenlemeler olsa da sektörde yoğun olarak kullanılan Boya ve Baskı işçiliklerindeki  %18 lik KDV farklılığı giderilmelidir.

KDV iadeleri banka teminatı verilmesi durumunda tahakkuk yapıldıktan sonra gecikmeden ödenmelidir.

İhracatçıların maliyetleri içinde yer alan misafir ağırlama giderleri (yemek ve temsil giderleri) için alınan perakende satış fişlerindeki KDV, indirilebilir KDV olarak kabul edilmemektedir. Bu sorunun çözülmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. (Gelir İdaresi Başkanlığı İç Genelgesi)

Gelir Vergisi Uygulamaları İle İlgili Sorunlar

Geçici vergi (Peşin Vergi) enflasyon oranının tek haneli rakamlara düşmesi sebebiyle kalkmalıdır.

Vergi Denetimleri

Denetimin çok geç yapılması, alt firmaların sonradan “kod”a düşmesi ihracatçı firmaların cari döneminde olmamasına rağmen denetim döneminde “kod” problemleri çıkmaktadır.  Bu konudaki mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

İhracatçıların muhasebe servisleri alt firmaların vergi denetmenleri gibi çalışmaktadır. Örneğin; alt firmaların beyanname vermemeleri veya boş beyanname vermeleri, firmaya ulaşılamama gibi hususlar ihracatçı firmaların vergi dairesi gibi çalışmalarına neden olmaktadır.  Müteselsil sorumlulukta Gelir İdaresi Başkanlığı daha etkin hale getirilmelidir.