Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayii Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-16grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Kağıt Ürünleri Ve Basım Sanayii sektörünün sorunları da ele alındı.

16. Grup Basım, Yayın, Kağıt ve Kağıt Ambalaj Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi Fatma Saral Kaya aşağıdaki konuyu dile getirdi:

Hammadde eksikliği ithalatı zorunlu hale getirmiştir. Sektör 2017 yılı son çeyrekte 700.000 ton kağıt ithal ederek ithalatçı konumunda sektörler arasında yerini almıştır.

Sektörümüzde yer alan firmaların ithal ettiği 470710 G.T.I.P kodlu atık kağıt ürünlerinden çevre uygunluk yazısı talep edilmektedir. Talep edilen çevre uygunluk yazısı için düzenlenen her beyanname karşılığı 932 TL+KDV (1.100 TL) ödenmekte ve söz konusu bu belge için gerekli olan çevre muayenesi sadece haftada iki gün (Salı-Perşembe) gerçekleştirilmektedir.1-2 gün içerisinde ithalatı neticelendirilebilecek malzemelerin ithalatı çevre uygunluk yazısı nedeniyle 4-7 gün arasında yapılabilmektedir. Sürenin 4-7 gün arasında olması firmalar için ekstra maliyetlere neden olmaktadır. (ek ardiye, konteynır aktarma, konteynır muayene, x-ray vb.)

47.07 G.T.I.P “Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları” ana başlığı altında;

Atık kağıt 470710 G.T.I.P “Beyazlatılmamış Kraft Kağıdı veya Karton yada Oluklu Kağıt veya Kartondan olanlar” ürün kodu ile değerlendirilmekte, çevre katkı payı CIF bedelinin %1’i ve çevre uygunluk yazısı talep edilmektedir.

Hurda kağıt ise 470790 G.T.I.P “Diğerleri” (Ayıklanmamış Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar dahil)” ürün kodu ile değerlendirilmekte, çevre katkı payı CIF bedelinin % 0,5’i ve çevre uygunluk yazısı talep edilmemektedir.

Bu G.T.I.P kodları ile ithalatı yapılan ürünlerde vergi oranlarının ve çevre katkı payı oranlarının farklılık göstermesinin yanı sıra atık kağıt ve hurda kağıt ayrımının (hiçbir hurda kağıdı tek tip oluklu sınıfında olamayacağı için belli oranlarda karışık malzemeleri de içerdiğinden) gümrük memurları tarafından çoğu zaman net olarak belirlenememesi uygulamada bazı sıkıntılara yol açmakta ve gümrük memurları tarafından ürünler doğrudan kimyahaneye sevk edilebilmektedir. Sevk edilen ürünlerin kimyahane sonuçlarının farklı çıkması durumunda ise firmalara gümrük vergilerinin üç katı oranında cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Bu kapsamda ithalat sürecini uzatan ve ekstra maliyetlere neden olan 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi (Ürün güvenliği ve denetimi:2016/3)  tebliğinin Ek-1 İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesinde yer alan 470710 G.T.I.P “Beyazlatılmamış Kraft Kağıdı veya Karton yada Oluklu Kağıt veya Kartondan olanlar” ürün kodunun ilgili Ek-1 listesinden çıkarılması ve 470790 G.T.I.P “Diğerleri” (Ayıklanmamış Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar Dahil)” ürün kodunda olduğu gibi çevre katkı payının CIF bedelinin %0,5 olarak işleme alınması talep edilmektedir.