Kalıp ve İskele Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-41grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, ana metallerin imalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

Toplantıya, 41. Grup Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii adına katılan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar kalıp ve iskele sektöründe yaşadıkları aşağıdaki sorunu dile getirdi.

  • Kalıp ve iskele sektöründe bilindiği üzere TSE belgesi bulunması gerekli olan ürünler vardır. Bazı firmalar söz konusu ürünler için TSE belgelerini almakta ancak sahada TSE belgesi standartlarını yansıtmayan ürünler kullanmaktadır. Bunun yanında, TSE belgesi olmayan ürünlerin de kullanıldığı görülmektedir. Kalıp ve iskele sektöründe şantiyelerde; saha denetimi yapılarak standart dışı ürünlerin tespit edilmesi talep edilmektedir.