Kimya Sektörü Ekonomi Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
grup17-ekonomi-bakanligi-01

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında geniş bir Ekonomi Bakanlığı heyetinin katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcileri, Kimyasal Ürünler ile Plastik ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı sektörünün sorunlarını dile getirdi.

İSO Meclis Üyesi Haluk Erceber’in sektörleri adına dile getirdiği konular aşağıdaki gibidir:

  • İhracata yönelik üretimimizde hammadde girdisi olarak kullandığımız eşyalar için tarife kontenjanı açılmasına yönelik karar ve tebliğlerin geç açıklanması, ithal lisansı başvurularımızın geç sonuçlanması sonucu yaklaşık 4 – 5 ay gümrük vergisi ödememiz gerekmektedir. Bu durum maliyetlerimizin artması sonucunu doğurmakta ve global rekabet piyasasında yurt dışındaki üretici firmalar ile aramızda haksız rekabet oluşmasına neden olmaktadır. Tarife kontenjanı açılmasına yönelik yasal düzenlemenin ve ithal lisansı dağıtımlarının yılın ilk ayında sonuçlanabilmesi için gerekli yaklaşımın sağlanması yönünde beklentimiz bulunmaktadır.
  • Serbest Bölge giriş ve çıkış işlemlerinde Tek Pencere sisteminden ID numarası alınmaktadır. Bu süreç şu şekilde yürütülmektedir; Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) üzerinden İşlem Formu oluşturularak çıktı alınır, alt evrakları eklenerek Serbest Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilir, burada kontrol ve onay işlemleri yapılarak idari amirlerce e-imza ile Tek Pencere sistemine başvuru yapılır. Fakat Tek Pencere sistemine yapılan başvurudan itibaren ID numarasının oluşturulması 2 ila 3 saat arasında zaman alabilmektedir. ID numarası alınmadan beyanname tescil edilmesi ise mümkün bulunmamaktadır. Burada evrak sirkülasyonunun ve başvuru işlemlerinin çok zaman almasının yanında Tek Pencere Sisteminden ID numaralarının da geç gelmesi sebebiyle hem üretim aşamasında hem de ihracat sürecinde zaman zaman telafi edilemez zaman kayıpları yaşanmaktadır. İlave olarak SBBUP’un sık sık sistem hatası vermesi sebebiyle de zaman kaybı yaşanabilmektedir. Serbest Bölge işlemlerinde bürokratik işlemlerin biraz daha basitleştirilmesi, SBBUP programının alt yapısının iyileştirilmesi ve ID numaralarının Tek Pencere Sisteminden daha hızlı bir şekilde temin edilebilmesi yönünde beklentilerimiz bulunmaktadır.
  • Büyük ölçekli Türk Sanayicileri için en önemli teşvik, sanayi üretim yatırımları için uluslararası ölçek ve altyapılarda kurulu liman ile içiçe endüstri kümelerinde kiralama (Landlord modeli) yöntemi ile yatırım yapmaktır. Türkiye’de sanayinin gelişmesinin önündeki en büyük engel sinerjilerden yararlanamamaktır. Kimya sektörü tüm dünyada gelişmişliğin sembolüdür. Kimya sektörünün Türk dış ticaret açığı içindeki payı, 34 milyar USD ve %37 ile sıralamada ikinciliktir. Halen Türk Sanayii masadaki en önemli yatırım projesi Chemport Kimya Kümelenmesidir.

    Ekonomi Bakanlığı’nın Chemport Kümelenmesinin kurulumu aşamasında teşvikleri, serbest bölgeleri, dış yatırımcı cazibesini uluslararası piyasalarda arttıracak rekabetçi önerilerine ihtiyaç vardır. Kurulacak Bakanlıklar arası kurul için şimdiden çalışmaya başlamakta ve sorumluların belirlenmesinde fayda vardır.