Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, Ana Metallerin İmalatı Sektörü Değerlendirmeleri

  • Haberler
meskom-mustafa-tecdelioglu

İstanbul Sanayi Odası, 2016 yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın katılımı ile 21 Nisan 2016 Perşembe günü İSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda Ana Metallerin İmalatı Sektörü konusunda sunum yapan İSO Meclis Üyesi Mustafa Necati Tecdelioğlu, “Vergi ve prim ödemelerini tam ve zamanında yerine getiren işverenler için, ayırt edici vergisel destek ve kolaylıklar sağlanmalı. Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı’nda bu yöndeki yaklaşım memnuniyetle karşılandı. Ödül amaçlı bu tür vergisel destek ve kolaylıklar, afların değil, düzenli ödemelerin teşvik edildiği bir sistemin inşa edilmesi açısından ilk adım olacak. Kurumlar vergisi yükünün azaltılarak devletin kurumlar vergisi tahsilatını artırdığı uygulamanın, kâr dağıtımındaki vergi yükü için de uygulanmasının fayda getireceği düşünülüyor. Kâr dağıtım stopajının yüzde 10, kâr dağıtımından kaynaklanan menkul sermaye iradı istisnasının da yüzde 65’e yükseltilmesi kurumların makul vergi yükü ile kâr dağıtmasına olanak sağlayacak. Bu durumda kasa affı, ortaklara borçların affı gibi vergi adaleti duygusunu aşındıran uygulamalara da gerek olmayacak. İhracat yapan firmalara vergisel anlamda teşvik uygulanması gerekiyor. Örneğin yüzde 0,5 nispetinde uygulanan götürü gider uygulaması yerine ihracat tutarının yüzde 5’i kadar bir tutarın vergi matrahından indirimi sağlanırsa, bu durum şirketlerin ihracat yapmasını arttırarak yurt dışı pazarda rekabet avantajı sağlayacak.” dedi.

Söz konusu sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ana Metallerin İmalatı Sunum Attach