Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, Kara Taşıtları İmalatı Sektörü Değerlendirmeleri

  • Haberler
meskom-cemil-cem-temel

İstanbul Sanayi Odası, 2016 yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın katılımı ile 21 Nisan 2016 Perşembe günü İSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda Kara Taşıtları İmalatı Sektörü konusunda sunum yapan 36. Grup Meslek Komitesi Üyesi Cemil Cem Temel, “Radyo, navigasyon gibi belirli parçaları ve ilk dolum yakıt ve yağları için ödenen mükerrer ÖTV uygulamasına son verilmeli. Araç üretiminde kullanılan ilk dolum yakıtları, ilk dolum yağları, radyolar, navigasyon cihazları gibi ürünler, ÖTV kanunu I ve IV sayılı listeler uyarınca ÖTV’ye tabidir. Motorlu araç üreticileri, bu ürünleri tedarik ettiklerinde ÖTV ödüyorlar. Motorlu araç satışları, ÖTV kanunu II sayılı liste çerçevesinde ÖTV’ye tabiler. Üretilen aracın maliyetine demin ifade ettiğimiz parçalar için ödenen ÖTV de yansıdığından, araç satışları sırasında bu unsurlar için bir kez daha ÖTV ödeniyor. Bu durum, ÖTV kanununda belirtilen ‘ÖTV’nin tek aşamalı bir vergi olması’ anlayışına uygun değil. Kamu alımlarında ticari araçlara da binek araçlarda olduğu gibi menşe imtiyazı sağlanmalı. 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, yerli muhteva oranı yüzde 50’nin altında kalan araçları yabancı menşeli sayarak, listelenen istisnalar hariç olmak üzere yabancı menşeli “binek taşıt” edinimini yasakladı” dedi.

Söz konusu sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kara Taşıtları İmalatı Sunum Attach