Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, Makine, Aksam ve Metal Eşya İmalatı Sektörü Değerlendirmeleri

  • Haberler
meskom-gokhan-turhan

İstanbul Sanayi Odası, 2016 yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın katılımı ile 21 Nisan 2016 Perşembe günü İSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda Makine, Aksam Ve Metal Eşya İmalatı Sektörü konusunda sunum yapan İSO Meclis Üyesi Gökhan Turhan , “Devlete vergi ve prim ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren işverenler için, ayırt edici vergisel destek ve kolaylıklar sağlanmalı. Vergi Usul Kanunu Tasarı taslağında yer alan bu yöndeki yaklaşım memnuniyetle karşılandı. Ödül amaçlı bu tür vergisel destek ve kolaylıklar, afların değil, düzenli ödemelerin teşvik edildiği bir sistemin inşa edilmesi açısından ilk adım olacak. 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hapis cezası kaldırılmış, yerine yeni tedbirler ve düzenlemeler getirildi. Ancak getirilen son düzenlemeler ve tedbirler dürüst sanayiciyi mağdur etti. Çekin ödenmemesi ve karşılıksız çıkması durumunda uygulanacak yaptırımların daha caydırıcı olması ve çeklerin tekrar güçlü bir tedavül aracı haline gelmesi sağlanmalı.

Bankalardan temin edilen çek karnelerinin verilme kriterleri tekrar gözden geçirilmeli ve şartları ağırlaştırılmalı. Örneğin bankaların sorumlu olduğu çek yaprağı başına ödeme tutarı kademeli olarak artırılabilir, bu kademeler farklı renklerde prestij çek, elit çek, gold çek gibi sınıflandırmaya tabi tutulabilir” dedi.

Söz konusu sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Makina Aksam ve Metal Eşya İmalatı Sunum Attach