Metal Eşya Sektörü Ekonomi Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
grup30-ekonomi-bakanligi-01

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında geniş bir Ekonomi Bakanlığı heyetinin katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcileri, Makine, Aksam ve Metal Eşya İmalatı sektörünün sorunlarını dile getirdi.

Meclis Üyesi Fikret Kaya’nın sektörleri adına dile getirdiği konular aşağıdaki gibidir:

  • Dâhilde işleme rejimi, dış pazarlarda rekabet gücümüzün korunması ve ihracatımızın artması için çok etkin kullanmamız gereken bir enstrümandır. Bununla birlikte gerek mevzuat gerekse uygulama anlamında sanayicilerimiz dâhilde işleme rejiminde önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Mevzuatı düzenleyen Ekonomi Bakanlığımız ile uygulamada yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın zaman zaman benzer konularda farklı değerlendirmeler yapması sanayicilerimizi olumsuz etkilemektedir. İki bakanlığımızın ortak çalışması ile dâhilde işleme rejiminin konu ve sektör bazında tek tek ele alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

    Dahilde işleme belgesi düzenlenirken en çok ihracat yapan sanayi sektörleri ile ithalatı ihracatına denk olan sektörlere öncelik verilmelidir.
  • Ekonomi Bakanlığı’nın 2008-2 sayılı Tasarım desteğine göre istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendis olmalıdır. Oysa tasarım desteğinin ana hedefi, ihracatı arttırmak, katma değerli ürün yapmak ve satmaktır. Endüstriyel ürünlerde sektörde yetişmiş teknikerler daha çok fayda sağlamaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı istihdam desteğinin teknikerleri kapsaması gibi her sektörün ilgili meslek okulu ve yüksel okul mezunlarına da tasarım desteği imkanı verilmelidir.