Orman, Kağıt Ürünleri Sektörü Ekonomi Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
grup16-ekonomi-bakanligi-01

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında geniş bir Ekonomi Bakanlığı heyetinin katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda, Orman, Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayii sektörünün sorunları dile getirildi.

İSO Meclis Üyesi M. Nuri Görenoğlu’nun sektör adına dile getirdiği konular aşağıdaki gibidir:

  • Sektörümüzün temel hammaddesi olan atık (hurda) kağıdın ihracatına izin verilmesi sanayicilerimizin zaten kısıtlı erişimi olan yurtiçinde toplanan atık(hurda) kağıtların yurtdışına gönderilmesine sebep olmaktadır. Atık (hurda) kağıt ihracatı için ihracatçıdan yurtiçinde geri dönüşüm kapasitesi olan 3 üretici firmanın bu hammaddeyi işlemediğini beyan etmesi talep edilmektedir. Ancak sektördeki firmaların işledikleri atık (hurda) türü farklılık gösterebilmekte ve beyanı veren bir firmanın işine yaramayan atık (hurda) başka bir firma için çok kıymetli bir hammadde olabilmektedir. Söz konusu sorunun giderilmesi için atık (hurda) ihracatına izin uygulaması değiştirilmeli ya da sadece kuşe gibi Türkiye’de hiçbir firma tarafından işlenmeyen atık (hurda) kağıt türlerinin ihracatına izin verilmelidir.
  • 14.07.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile; ABD menşeli 175 gr altı beyazlatılmamış Kraft-Liner kağıt ithalatına yüksek oranlı anti-damping vergisi getirilmiştir.

    Söz konusu anti-damping vergisi ambalajında oluklu mukavva kullanılan başta meyve ve sebze ihracatçıları olmak üzere tüm sektörlerin maliyetini arttırmış ve ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir.

    Bu çerçevede; ABD’den ithalata konan yüksek oranlı anti-damping vergisinin, yürürlüğe girişinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeniden gözden geçirilmesi ve bu kapsamda söz konusu uygulamanın sektörlerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne yaptığı olumsuz etkinin göz önünde bulundurulması talep edildiği halde 07.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni tebliğ ile önlemlerin artırılarak uygulanmasına karar verilmiştir. Yerli üretim iç piyasanın yüzde 10’undan fazlasını karşılayamayacak durumda olduğundan ithalata bağımlı olan piyasada ithalatın yüzde 60’ı ABD’den karşılanırken getirilen anti-damping vergisi sektörü olumsuz yönde etkilemektedir.

    Üstelik, 30.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli ürünlerin ithalatına da damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu ülkelere de anti-damping vergisi getirilmesi durumunda özellikle ambalajında oluklu mukavva kullanılan başta meyve ve sebze ihracatçıları olmak üzere tüm sektörlerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü son derece olumsuz yönde etkilenecektir.
  • Sektörün hammadde temin sıkıntısının önüne geçebilmek amacıyla endüstriyel ormanların oluşturulması teşvik edilmelidir. Sektördeki ithalata bağımlılığın önüne geçebilmek adına yapılması gereken, ithalata korunma önlemleri ve ek vergiler getirmek yerine özellikle ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki geniş arazilerin endüstriyel orman olarak değerlendirilmesini teşvik edecek düzenlemeler yapılmasıdır.