Otomotiv Sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine İletildi

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-33grup-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, otomotiv sektörünün aşağı belirtilen sorununa da raporda yer verildi.

  • Bakanlıklar arasında güçlü bir koordinasyon gerekmektedir. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü İklim Değişikliği Eylem Planı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı çalışmaları ortak konuları kapsamaktadır. Bu gibi çalışmaların ortaklaştırılması proje çalışmalarına katma değer sağlayacaktır.
  • Mevzuat hazırlama ve revize etme süreçlerinde sanayi görüşlerinin daha fazla dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Sanayi ile yürütülen AB projeleri gerçekçi, uygulanabilir yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmalıdır. Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri (çevresel, sosyal ve ekonomik) doğrultusunda atılacak adımlar, yaptırımlar sanayinin perspektifinden değerlendirilmelidir.
  • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 14. Dairesi tarafından yönetmelikteki “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptaline karar verilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüklerine ilettiği yazı ile mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla eylem ve işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bazı belediyeler ambalaj atıklarını bedelsiz alma konusunda baskı uygularken, bazı belediyeler herhangi bir işlem yapmamaktadır. Halihazırda haksız rekabet oluşmaktadır. Yargıda olan konu kapsamında taslak yönetmelikte sorunu sanayici lehine çözüme kavuşturacak uygulama olduğu bilinmekte olup, henüz yürürlüğe girmemiştir. Kaldı ki 10 yılı aşkın süredir sanayinin para vererek satın aldığı, kendi hükmü altındaki -bir anlamda malı sayılan- ambalaj atıkları için belediyeler ve sanayi işletmeleri karşı karşıya gelmekte, sorun yasal olarak çözüme kavuşturulamamaktadır. Çevre Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ambalaj atığı tanımı revize edilerek sanayiciden bedelsiz alınmasının önüne geçilmelidir.
    Atık su için deşarj standartlarından “Florür (Fˉ)” limit değerleri; Türkiye’de Avrupa Birliği limit değerlerinden düşüktür. Bu durum önemli sorunlar yaratmaktadır.