Yeni Çalışma Döneminin İlk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup5-ortak-toplanti_aralik2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de gerçekleştirdi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da iştirak etti. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, 11 sektör temsilcisi Ticaret Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda sanayimizin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı birer sunum yaptı.

Toplantıda Gıda Ürünleri Sanayii adına 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayii, 6. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii, 7. Grup Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii, 8. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii ve 9. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii meslek komitelerini temsil etmek üzere İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur söz aldı. Umur, sektör adına aşağıdaki konulara değindi;

Gıda sektörünün ham maddesini oluşturan tarımsal ürünlerde, gerek mevcut tarım politikaları, gerekse döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle son dönemde ciddi fiyat artışları yaşanmaktadır. Girdi maliyetlerinin ürün fiyatına yansıtılamaması gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları olumsuz etkilemektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sürelerinin uzatılması faydalı olacaktır. DİİB kapamalarında ekspertiz şartının kaldırılması firmaların üzerindeki mali ve bürokratik yükün azalmasına katkı sağlayacaktır.

Gümrüklerde teminat mektubu çözümlerinde genelde 10-15 yıllık eski usulsüzlük cezaları gibi nedenlerle işlemler uzamaktadır. Tek Pencere Sistemi’nde firmaları tüm açık cezalarını görüntülenebileceği bir düzenleme yapılmalıdır.

İthalat esnasında menşe şahadetnamesinin temin edilemediği durumlarda, tescil aşamasında yükümlüden dilekçe istenerek, fark vergiler için teminat alınıyor ve menşe belgesinin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde ibrazı istenmektedir.

Gıda Ürünleri Sanayi adına İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur’un yapmış olduğu sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

02. Gıda Ürünleri Sanayi Attach