Yeni Çalışma Döneminin İlk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup28-ortak-toplanti_aralik2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de gerçekleştirdi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da iştirak etti. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, 11 sektör temsilcisi Ticaret Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda sanayimizin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı birer sunum yaptı.

Toplantıda Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii adına 28. Grup Temel ve Muhtelif Kimya Sanayii, 29. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayi, 30. Grup Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii, 31. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii, 32. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii, 33. Grup Plastik Ambalaj Sanayii, 34. Grup Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii ve 35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii meslek komitelerini temsil etmek üzere İSO Meclis Üyesi Ömer Karadeniz söz aldı. Ömer Karadeniz, sektör adına aşağıdaki konulara değindi;

“UYGULAMALAR VE FİYATLANDIRMALAR MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YAPILMALI”

Geçerli olan gümrük mevzuatı tüm gümrükler ve limanlar için aynı olmakla birlikte, farklı yorumlamalar nedeniyle değişik uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu durum firmalar arasında haksız rekabete neden olabilmektedir. Uygulamalar ve fiyatlandırmalar mevzuat çerçevesinde belirli bir standarda göre yapılmalı ve Bakanlığımızın koordinasyonunda gümrüklerde oluşan bu farklı uygulamaların önüne geçilmelidir. Liman işletmelerinin gümrük kontrolü sırasında transfer, yükleme/boşaltma gibi hizmetlerden dolayı mükelleflerden yüksek hizmet bedelleri tahsil etmeleri ve bu hizmet bedellerinin farklı limanlarda farklı tarifelere tabi olmasından dolayı, Ticaret Bakanlığı tarafından bu hizmetlere ilişkin azami ücret tarifesi yayınlanmıştır. Bu uygulama ile firmalarımızın keyfi uygulamalara maruz bırakılması durumu ortadan kalkmış, fakat ABD doları olarak belirlenen bu ücretler, son dönemlerdeki kur değişimleri nedeniyle tahmin edilmeyen bir mali yük getirmiştir. Bu çerçevede, söz konusu liman hizmet bedellerinin TL olarak ödenmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasının tüm sanayicilerimiz için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii adına İSO Meclis Üyesi Ömer Karadeniz’in yapmış olduğu sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

06. Kimyasal Ürünleri Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii Attach