2017’de Cari Açık 47,1 Milyar Dolar Oldu

2017’de Cari Açık 47,1 Milyar Dolar Oldu

Ödemeler Dengesi, Aralık 2017

Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre Aralık 2016’da 4,4 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2017’nin aynı ayında yüzde 76,3 artışla 7,7 milyar dolara yükselmiştir. Böylece 2016’da 33,1 milyar dolar olan cari açık 2017’de yüzde 42,1 artışla 47,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2013’ten beri en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Cari açıktaki yükselişte ithalatın ihracattan hızlı artması sonucu dış ticaret açığındaki artış belirleyici olmaya devam etmiştir. Aralık’ta ihracat yüzde 5,6 yıllık artışla 14,2 milyar dolara yükselirken ithalat yüzde 22,1 artarak 21,6 milyar dolar olmuştur. 2017’nin tamamında ise ihracatın yüzde 10,4 göstermesine karşılık ithalatta yüzde 17,5 büyüme yaşanmıştır.

2017’de dış ticaret açığındaki 14 milyar dolarlık artışta altın ticaretinin 11,8 milyar dolarlık katkısı söz konusudur. 2016’da 1,8 milyar dolar fazla verilen altın ticareti, ithalattaki artış nedeniyle 2017’de 10 milyar dolarlık açık yaratmıştır. Enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak enerji açığı da 2017’de yüzde 37,2 artarak 32,9 milyar dolara yükselmiş ve cari açıktaki artışa 8,9 milyar dolar katkı yapmıştır. Aralık ayında da hem enerji hem altın tarafının cari açığı arttırıcı etkisi devam etmiştir.

2017 yılında net turizm gelirlerinin yüzde 26,5’lik toparlanmayla 17,7 milyar dolara yükselmesi cari açığı önceki yıla göre 3,7 milyar dolar azaltıcı etki sağlamıştır. Buna rağmen 2017’de net turizm gelirleri 2011-2015 dönemindeki yıllık seviyelerin altında kalmıştır. Aralık ayının turizm mevsimi olmaması nedeniyle bu dönemde turizm gelirlerindeki iyileşmenin cari dengeye etkisi çok sınırlı olmuştur.

2017’de enerji ve altın hariç (çekirdek) cari açık 2016’ya göre (11 milyar dolar) yüzde 61,2’lik belirgin bir azalmayla 4,3 milyar dolara gerilemiştir. Ancak 12 aylık toplam olarak özellikle 2017’nin ikinci yarısında çekirdek cari açıkta da artış eğilimi söz konusu olmuştur.

Finansman tarafına bakıldığında Aralık’ta 7,7 milyar dolarlık cari açığa karşılık finans hesabında 1,2 milyar dolarlık bir çıkış söz konusudur. Net hata noksan (kaynağı belirsiz sermaye akımları) kaleminin 0,3 milyar dolarla sınırlı kalması sonucu rezerv varlıklar 8,6 milyar dolarlık dikkat çekici bir düşüş göstermiştir. Aralık’ta finansman hesabındaki net çıkışta Türk bankalarının yurtdışından 3,8 milyar dolarlık mevduat edinimi, ticari kredilerdeki 1,1 milyar dolarlık net geri ödeme ve portföy yatırımlarından gelen sermaye girişinin zayıflığı (net 0,3 milyar dolar) etkili olmuştur.

2017’nin tamamında net sermaye girişleri geçen yıla göre (23 milyar dolar) belirgin bir artışla 38,9 milyar dolara yükselse de bu artış cari açığı finanse etmeye yetmemiş ve rezervlerde 8,2 milyar dolarlık azalmaya (2016: 0,8 milyar dolar artış) yol açmıştır. Sermaye girişindeki artış büyük oranda portföy girişlerinden kaynaklanmış, 2016’da 6,3 milyar dolar olan net portföy yatırımları 2017’de 24,3 milyar dolara yükselmiştir. Buna karşılık doğrudan yatırımlar önceki yıla göre yüzde 20,3 azalarak 8,1 milyar dolara gerilemiştir. Diğer yatırımlar (kredi, mevduat, vb.) kanalından 6,5 milyar dolar ile 2016 yılına yatay bir finansman girişi sağlanmış, ancak bu yatırımlar içerisinde uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalışa karşılık kısa vadeli yükümlülüklerde belirgin artış yaşanmıştır.

Sonuç olarak, 2017’de ihracattaki artış ve turizmdeki toparlanmaya rağmen enerji maliyetlerindeki yükseliş ve 16,6 milyar dolarlık altın ithalatının etkisiyle cari açık belirgin bir artış göstermiştir. 2016’da yüzde 3,9 olan cari açık/GSYH oranının 2017’de yüzde 5,5’e yakın bir seviyede olması beklenmektedir.  Finansman tarafında gelişmekte olan ülkelere yönelik artan risk iştahı sonucu portföy akımlarındaki canlanma, kısa vadeli krediler ve rezerv kullanımı gibi kanallar belirleyici olurken doğrudan yatırımlar ve uzun vadeli krediler gibi daha sürdürülebilir kaynakların ağırlığı azalmıştır. Bir başka ifadeyle 2017 yılı yüzde 7 civarındaki güçlü büyüme oranına karşılık ekonominin dış kırılganlığının arttığı bir yıl olmuştur.