2017’de Dış Ticaret Açığındaki Artışta Fiyat Artışı Etkili Oldu

Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2017

Açıklanma tarihi: 09.02.2018

İhracat

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret endeksi verilerine göre Aralık 2017’de dolar bazında yıllık yüzde 8,6 artışla 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, miktar bazında yüzde 3 oranında artış sergilemiştir. Takvim etkisinden arındırılmış artış ise yüzde 6,6 ile belirgin şekilde daha yüksektir. 2017 son çeyreğinde ihracat yıllık yüzde 5,1 artarken (üçüncü çeyrek: yüzde 14) yıl genelinde ortalama miktar endeksinin önceki yıla göre artış hızı ise yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat bir önceki aya göre Kasım’daki yüzde 1,4’lük artışın ardından Aralık’ta yüzde 1,7 artarak son 4 ayın en güçlü seviyesine ulaşmıştır. Üçüncü çeyrekte önceki döneme göre yüzde 3,7 daralan ihracat son çeyrekte yüzde 2,1 toparlanmıştır.

Aralık’ta önceki aya göre yüzde 1,2 artan ihracat birim değer endeksi son 29 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken 2016’nın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında yüksek seviyededir.

Bu veriler, 2017’nin son ayında ihracatın gösterdiği yıllık artışta hem değer hem miktar etkilerinin rol oynadığını, ancak değer etkisinin biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir.

İthalat

2017 Aralık ayında dolar cinsinden nominal değer olarak yüzde 25,4 oranında yıllık artışla 23,1 milyar dolar seviyesine ulaşan ithalatta miktar endeksinin artış hızı yüzde 13,1 olarak gerçekleşmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise aynı dönemde yüzde 15,1 ile hafif daha yüksek bir artış kaydetmiştir. 2017 son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ithalat artışı yüzde 12,8 olurken (üçüncü çeyrek yüzde 21,1) yıl genelinde ortalama ithalat hacmi önceki yıla göre yüzde 9,4 artmıştır.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise Kasım’da yüzde 3,1 oranında aylık düşüşün ardından Aralık’ta yüzde 7,2 ile oldukça sert bir artış kaydetmiştir. Böylece ithalat hacmi tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşmıştır. Böylece üçüncü çeyrekte önceki döneme göre yüzde 5,3 artan ithalat hacmi son çeyrekte de yüzde 1,1 artmıştır.

Aralık 2017’de Türkiye’nin ithalatın birim değeri aylık yüzde 0,9 artışla son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,9 oranında yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bu veriler ithalattaki yüksek artışta fiyat etkisinin de miktar etkisine yakın bir oranda rol oynadığına işaret etmektedir. Özellikle “sanayi için işlem görmemiş ham maddeler” ve “işlem görmemiş yakıt ve yağlar” kalemlerinde sırasıyla yıllık yüzde 25,7 ve yüzde 29,6 oranlarında birim fiyat artışları yaşanması sanayi sektörü üzerinde maliyet baskısının ithalat kanalıyla sürdüğünü göstermektedir.

Dış Ticaret Hadleri

Aralık 2017’de ithalat birim değer endeksinin ihracat birim değer endeksine göre oldukça hızlı artması sonucu 2016 Aralık’ta 110,2 olan 2010=100 bazlı dış ticaret haddi (DTH), 2017’nin son ayında yıllık yüzde 5 oranında bozulmayla 101,1 olarak ölçülmüştür. Ancak bir ay öncesine kıyasla DTH’de yüzde 0,2’lik hafif bir artış söz konusudur. Ocak ayında petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ithalat birim fiyatında artış ve DTH’de bozulma yaşandığı tahmin edilmektedir.