2017’de Sanayi Üretimi Son 6 Yılın En Güçlü Artışını Gerçekleştirdi

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2017

Açıklanma tarihi: 08.02.2017

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) 2017 Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre arındırılmamış verilerle yüzde 6,5, takvim etkisinden arındırılmış verilerle önceki yüzde 8,7 oranında artış göstermiştir. Böylece yıllık bazda ilk çeyrekte yüzde 2,4, ikinci çeyrekte yüzde 4,7, üçüncü çeyrekte yüzde 10,2 büyüyen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi son çeyrekte yüzde 7,8 büyüme ile güçlü performansını sürdürmüştür. 2016 yılında ortalama yüzde 1,9 olan üretim artışı 2017’de yüzde 6,3’e yükselmiş ve son 6 yılın en güçlü seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim endeksi Ekim ve Kasım’da yüzde 0,9 ve yüzde 0,2 oranındaki aylık artışların ardından Aralık’ta yeniden ivme kazanarak yüzde 0,9 artış göstermiş ve üst üste dördüncü ay rekor tazelemiştir.

Aralık’ta yıllık üretim artışında özellikle ara malı üretimindeki yüzde 13,9 ve sermaye malı üretimindeki yüzde 10,7’lik artışlar belirleyici olmuştur. Bu gelişmeler aynı zamanda yılın ilk çeyreğine ilişkin üretim ve yatırım performansı açısından da olumlu haber vermektedir. Buna karşılık dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 0,1 yıllık artışla oldukça durgun seyretmiştir. Ancak özellikle gıda, içecek ve giyim sektörlerindeki güçlü performansın desteğiyle dayanıksız tüketim malları yüzde 5,4 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Enerji üretimi ise yüzde 2,9 artmıştır. 2017’nin son çeyreğinde de sırasıyla yıllık yüzde 11,8 ve yüzde 9,3 artışlarla sermaye malları ile ara malları üretimdeki büyümede ağırlıklı rol oynamıştır. Diğer yandan 2017’nin genelinde dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 10 artışla çok daha güçlü bir görünüm sunarken sermaye malı imalatı yüzde 11,2 ile yine üretim artışını sürüklemiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SÜE, son çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla sermaye mallarında yüzde 6,5 gibi güçlü bir artışla dikkat çekmektedir. Ancak bazı sektörlerdeki vergi indirimlerinin sona ermesiyle dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 13,2 gibi sert bir düşüş kaydetmiştir.

İmalat sanayi sektörü Aralık’ta yüzde 8,9, yılın son çeyreğinde ise yüzde 8 oranında yıllık artışla sanayi üretiminin artışına öncülük etmiştir. Aralık’ta madencilik üretimindeki yüzde 14’lük artış büyük ölçüde 2016’nın aynı ayındaki sert düşüşün yol açtığı baz etkisinden kaynaklanmaktadır. 2017 genelinde imalat sanayi üretimi yüzde 6,4, madencilik üretimi yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi yüzde 8,2 artış göstermiştir.

Aralık ayında imalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, yıllık bazda genele yayılan büyüme performansının sürdüğü görülmektedir. Söz konusu dönemde üretim artışına en yüksek katkı yapan sektörler arasında gıda (yıllık artış: yüzde 10,2), fabrikasyon metal ürünleri (yüzde 18,6), mineral ürünler (yüzde 19,6), bilgisayar, elektronik ve optik ürünler (yüzde 29,9) ve makine-teçhizat imalatı (yüzde 16,1) yer almaktadır. Yıl genelinde ise en güçlü büyüme performansları mobilya imalatı (yüzde 15,7), motorlu kara taşıtları (yüzde 14), diğer imalatlar (yüzde 10,2), fabrikasyon metal ürünleri (yüzde 10,1) ve deri ürünleri (yüzde 10,1) tarafından kaydedilmiştir. 2017’de üretimi daralma gösteren iki sektör ise tütün ürünleri (yüzde 1,8) ve temel eczacılık ürünleri (yüzde 1,1) olmuştur.

Sanayi sektörü Aralık’ta ve 2017 son çeyreğinde sermaye malı ve ara malı imalatı üretiminin belirleyiciliğinde güçlü büyümesini sürdürürken dayanıklı tüketim malı imalatında keskin bir yavaşlama yaşanmıştır. Diğer yandan 2017’de sanayi sektörünün büyümeye öncülük ettiği açıktır. Sektörel görünüm ihracatın sanayi aktivitesini desteklemeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Ocak’ta 55,7 ile 82 ayın en yüksek seviyesine ulaşan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, sanayinin 2018’e de güçlü bir başlangıç yaptığına işaret etmektedir. Kapasite kullanımı oranı hafif bir düşüşe rağmen halen yüzde 80’e yakın seviyelerdedir. Ocak’ta ekonomik güven endekslerinin tümünde iyileşme yaşanması reel sektör aktivitesini destekleyici niteliktedir. Mevcut veriler ışığında 2017 son çeyreğinde yüzde 8’e yakın, yılın tamamında ise yüzde 7’ye yakın bir GSYH büyüme beklenmesi makul görünmektedir.