Ekonomik Güven 43 Ayın Zirvesinde

Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 28.07.2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

2017 yılına 85,9 seviyesinde başlangıç yaptıktan sonra Haziran ayı haricinde sürekli bir artış eğilimi sergileyen ekonomik güven endeksi Temmuz 2017’de yüzde 4,5 oranında güçlü bir artışla 103,4 seviyesine yükselmiş ve Aralık 2013’ten beri en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Ekonomik güven endeksindeki gelişmeler alt endeksler bazında incelendiğinde Temmuz’daki aylık yükselişte perakende ticaret ve hizmet sektörü güven endekslerinin büyük ölçüde belirleyici olduğu görülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri sırasıyla 5 ve yüzde 6,6 oranında aylık artışlarla önemli bir sıçrama kaydetmiştir. Hizmet sektörü güven endeksi Temmuz’da 103,7 ile son 43 ayın en yüksek düzeyine yükselirken perakende ticaret güven endeksi de 107,3 ile son 46 ayın zirvesini yakalamıştır. Tüketici güven endeksi Haziran’daki gerilemenin ardından Temmuz’da yüzde 1,9 artışla 71,3’e yükselerek ekonomik güveni olumlu etkilemiştir.  Buna karşılık mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran’daki güçlü iyileşmenin ardından Temmuz’da yüzde 1 azalışla 107,7’ye gerilemiştir. İnşaat sektörü güven endeksi de Haziran’daki sınırlı artışı takiben Temmuz’da yüzde 1,4 düşüş göstermiş, böylece son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks ekonomik güvendeki iyileşmeyi kısmen sınırlamıştır.

Ekonomik güvenin ilk iki çeyrekteki iyileşme eğiliminin ardından Temmuz’da son 43 aylık en yüksek noktaya ulaşması, ekonominin yılın üçüncü çeyreğine olumlu başlangıç yaptığı yönündeki öncü göstergelerden biri olmuştur. Tüketici ve inşaat güvenindeki zayıflıklara rağmen ihracattaki güçlenmenin etkisiyle reel sektör güveninin güçlü seyrettiği, bunun yanı sıra turizmdeki göreli toparlanmanın da katkısıyla ticaret ve hizmet sektörlerinde iyimserliğin arttığı görülmektedir.