Ekonomik Güven Endeksi İlk Çeyrekte Hafif Artış Gösterdi

Ekonomik Güven Endeksi, Mart 2019

Açıklanma Tarihi: 28.03.2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ekonomik güven endeksi Şubat’ta %1,2 oranında artarak 79,1 seviyesinde kaydedilmesinin arından Mart’ta da %3,1 artışla 81,9’a yükselmiştir. Böylece endeks son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksin 2019 ilk çeyrekte ortalama 79,9 değeri ile 2018 son çeyreğindeki 79,2 değerine göre %0,9 artışla hafif bir iyileşme göstermiştir. Ancak bu artışa rağmen endeks halen son 10 yılın en düşük ikinci çeyreksel ortalama seviyesinde yer almaktadır.

Ayrıntılara bakıldığında Mart’ta ekonomik güven endeksini oluşturan beş alt endeksten dördünün aylık bazda artış gösterdiği görülmektedir (Not: Tüm endeksler mevsim etkilerinden arındırılmış olarak incelenmektedir):

  • Tüketici güven endeksi, üst üste üç aylık düşüşün ardından Mart’ta %2,7’lik artışla 59,5’e yükselmiş ve halen oldukça zayıf bir seviyede olmakla birlikte son 4 ayın en yüksek değerini almıştır.
  • Reel kesim güven endeksi Şubat’ta %1,6 artışla 96,9’a yükseldikten sonra Mart’ta %2,5 artışla 99,3’e yükselmiş ve 2019 ilk çeyreğini 100 nötr eşiğine çok yakın bir seviyede kapatmıştır. Endeks aynı zamanda son 8 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Hizmet sektörü güven endeksi de Şubat ayındaki %1,5’lik yükselişi takiben Mart’ta %2,6 artarak 79,5’ten 81,6’ya yükselmiş ve son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat’taki %1,9’luk düşüşle 90,8’e gerilemesinin ardından Mart’ta %0,1 oranında azalarak 90,7 seviyesinde gerçekleşmiş ve Kasım’dan beri en düşük değeri almıştır.
  • Uzun bir süredir diğer endekslere göre zayıf seyreden inşaat sektörü güven endeksi Şubat’ta %8,7’lik sert bir düşüşle 51,8’e gerileyerek 2011’de başlayan serinin en düşük değerini aldıktan sonra Mart’ta %4,4 artarak 54,1’e yükselmiştir.