Eylül’de Kapasite Kullanımı 3 Yılın Zirvesinde

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Eylül 2016

Açıklanma tarihi: 26.09.2016

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve imalat sanayi aktivitesinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İmalat sanayi ağırlıklı ortalama KKO (arındırılmamış), Eylül 2016 ayında bir önceki aya göre 1,4 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,7 puanlık bir artışla yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeks böylece son 8 yılın en yüksek Eylül ayı değerinde ölçülmüştür.

Mevsimsellikten arındırılmış KKO ise Ağustos’ta 0,3 puan gerileyerek 74,5 seviyesinde gerçekleştikten sonra Eylül’de 1,1 puanlık artışla yüzde 75,6’ya yükselmiş ve böylece son 3 yıla yakın dönemin en yüksek seviyesinde ölçülmüştür.

2008 krizinin hemen öncesinde yüzde 80 seviyelerini aşan mevsimsellikten arındırılmış KKO, kriz sonrasında en fazla yüzde 76,1 seviyesini (Haziran 2011) görebilmiştir. 2013 yılının ikinci çeyreğinden itibaren genellikle yüzde 74-76 bandında seyreden mevsimsellikten arındırılmış endeksin son 1 yıllık ortalaması yüzde 75,1’dir. Bu bağlamda Eylül 2016’daki seviye 1 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir.

2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre KKO yalnızca ara mallarda 0,4 puanlık bir artış göstermiş, gıda ve içeceklerde sabit seyretmiş, sermaye ve tüketim mallarında ise gerileme kaydetmiştir.

2016 Eylül ayında imalat sanayi kapsamında yer alan 24 alt sektörün 10’unda KKO önceki yılın aynı dönemine göre artış, 13’ünde düşüş göstermiş, 1’inde ise sabit seyretmiştir. Bir önceki yılın Eylül ayına göre en yüksek KKO artışları sırasıyla “diğer ulaşım araçlarının imalatı” (3,2 puan), “kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması” (2,2 puan) ve “kağıt ve kağıt ürünleri imalatı” (1,9 puan) sektörlerinde görülürken KKO’nun en sert düşüş gösterdiği üç sektör sırasıyla “makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı” (8,8 puan), “bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı” (4,8 puan) ve “diğer imalatlar” (2,7 puan) olmuştur.