Eylül’de Reel Sektör Güveni Yılın En Yüksek Seviyesinde

Reel Kesim Güven Endeksi, Eylül 2016

Açıklanma tarihi: 26.09.2016

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla TCMB tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) hesaplanmaktadır. Endeks değerinin 100’den büyük olması iyimser durum, 100’den küçük olması kötümser duruma işaret etmektedir.

Arındırılmamış RKGE,   Eylül 2016’da bir önceki aya göre yüzde 2,8 artmış ve 103,6’dan 106,5’e yükselmiştir. Endeks ayrıca geçtiğimiz yılın aynı ayındaki seviyesinin yüzde 7,5 üzerinde yer almaktadır.

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise, Ağustos 2016’da yüzde 3,1 düşüş kaydettikten sonra Eylül’de yüzde 4 oranında bir artış göstermiş ve 107,1 ile son 9 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Eylül’de bir önceki aya göre “toplam istihdam (gelecek 3 ay)” haricinde tüm alt endekslerde olumlu gelişme yaşanırken özellikle son üç ayın toplam siparişler seviyesinde yüzde 12,2’lik iyileşme dikkat çekmektedir. Bu tablo Ağustos verilerine yansıyan 15 Temmuz darbe girişiminin siparişlerde yarattığı olumsuz etkinin telafi edildiğine işaret etmektedir. Gelecek 3 aya ait üretim hacmi beklenti endeksi de aylık yüzde 4,5 iyileşmeyle 124,2 seviyesinde ölçülmüş ve yine 2016’da gözlenen en yüksek değere ulaşmıştır. Bu gelişme 2016’nın son ayları için büyüme açısından olumlu bir sinyaldir.

Özel sektör yatırımları için önemli öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen ve mevsimsel dalgalanma göstermeyen “yatırım harcamaları” alt endeksi Eylül’de yüzde 7,1’lik artışla 99,2 seviyesinde ölçülmüştür. Eylül ayında endeksin “genel gidişat” alt endeksinde ise yüzde 7,1’lik bir iyileşme gözlenmiş, bu endeks son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Eylül ayı itibarıyla mevsimsellikten arındırılmış RKGE’nin 8 alt kaleminden 5’i 100 nötr eşiğinin üzerinde bulunmaktadır.

100 seviyesinin üzerinde seyretmeyi sürdüren endeksin mevsimsellikten arındırılmış üçüncü çeyrek ortalaması 105,5 olarak ölçülmüş olup ikinci çeyrekteki 105,2 değerinin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler darbe girişimi sonrası reel sektör güveninde yaşanan dalgalanmanın kısa süreli olduğuna işaret etmesi açısından olumlu bir görünüm sergilemektedir. Özellikle gelecek üç aya ilişkin üretim ve ihracat sipariş beklenti endeksleri üçüncü çeyrekte büyümenin dip noktaya geldiğine ve dördüncü çeyrekte bir miktar toparlanma beklenebileceğine işaret etmektedir.