Eylül’de Tüketici Güveni Düşüş Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2017

Açıklanma tarihi: 21.09.2017

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir.

2017’nin Ağustos ayında 71,1 seviyesinde ölçülen TGE, Eylül’de yüzde 2,4 oranında düşüşle 68,7’ye gerilemiştir. Böylece 2017’nin ilk üç ayında ortalama 66,8 olarak ölçülen TGE, ikinci çeyrekte 71,4’e yükseldikten sonra, üçüncü çeyrekte 70,4’e düşmüştür.

Eylül 2017’de TGE ana endeksin gösterdiği düşüşte en önemli etken genel ekonomik durum beklentisi endeksinde yaşanan yüzde 3,3’lük gerileme olmuştur. Ağustos’ta 97,9 olan endeksin Eylül’de 72,4’e gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyede ölçülmesi, önümüzdeki 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun iyiye gideceğini öngören tüketicilerin oranının bir önceki aya göre azalmasından kaynaklanmıştır.

Ağustos’ta 91,9 olarak ölçüldükten sonra Eylül’de yüzde 2,5 düşüşle 89,6’ya gerileyen “hanenin maddi durum beklentisi” endeksi de 2017 Mart ayından beri en düşük seviyede gerçekleşmiştir. Bu düşüş hanehalklarının maddi durumunun gelecekteki 12 aylık dönemde iyiye gideceğini düşünen tüketicilerinin oranındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.

Bir diğer etken de “tasarruf etme ihtimali” endeksindeki yüzde 10’luk gerileme olmuştur. Endeksin Eylül’de 22,4’ten 20,2’ye gerilemesi tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını ortaya koymaktadır.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de Eylül’de yüzde 2,7 gerilemeyle 70,5’e gerilemiş ve önümüzdeki 12 aylık dönemde işsiz sayısının azalacağını bekleyen anket katılımcılarının oranında düşüşe işaret etmiştir.

Anket sonuçları, gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma, konut satın alma veya inşa ettirme, konut tamiratı yaptırma gibi harcama beklentilerinin zayıfladığını ortaya koymuştur. Hanenin içinde bulunduğu mali durum ve gelecek 12 aylık dönemde ücretlerin değişimine ilişkin beklentiler de önceki ankete kıyasla olumsuz gelişme göstermiştir. Buna karşılık yakın gelecekte tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklentilerin yanı sıra tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali ve dayanıklı-yarı dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde iyileşme söz konusudur.