Haziran’da Dış Ticarette Canlanma Sürdü

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2016

Açıklanma tarihi: 30.09.2016

Türkiye’nin ihracatı Temmuz 2016’da yıllık yüzde 7,7 oranında artarak 11,9 milyar dolara yükselirken ithalat ise yüzde 3,7 oranında artışla 16,6 milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece dış ticaret açığı 2015 Ağustos ayına göre yüzde 5,3 düşüşle 4,7 milyar dolara gerilemiştir.

Bu gelişmeyle birlikte 2016’nın ilk 8 ayında toplam ihracat yıllık yüzde 2,4 azalarak 93,4 milyar dolara gerilerken ithalat yüzde 18,9 azalışla 114,3 milyar seviyesinde gerçekleşmiş, böylece dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 düşüşle 32,8 milyar dolar olmuştur. Son 12 ayın kümülatif dış ticaret açığı Temmuz’da 55,8 milyar dolar iken Ağustos’ta 55,6 milyar dolara gerilemiş ve 6 yılı aşkın bir dönemin en düşük seviyesine inmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Temmuz’daki aylık yüzde 11,6 düşüşün ardından Ağustos’ta yüzde 10,5 ile bu kaybı büyük ölçüde telafi etmiştir. Temmuz’da aylık yüzde 9,3 gerileyen mevsimsel düzeltilmiş ithalat ise Ağustos’ta yüzde 0,6’lık bir gerileme daha kaydetmiştir.

Dış ticaret açığının en önemli bölümü olan enerji açığı, 2016 Ağustos’ta yıllık yüzde 12,7 düşüşle 2,1 milyar dolara gerilemiştir. 12 aylık enerji açığı da azalmayı sürdürerek Temmuz’da 25,7 milyar dolar iken Ağustos’ta 25,4 milyar dolara inmiştir. Ağustos itibarıyla Türkiye’nin yıllık enerji açığı 2007 ortalarındaki seviyeye yakın durumdadır. Enerji dışı dış ticaret açığı ise 12 aylık toplam olarak 30,2 milyar dolar seviyesinde olup Temmuz’a göre yataya yakın seyretmiştir.

Ağustos’ta AB ülkelerine yapılan ihracat yıllık yüzde 13,9 artışla 5,5 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracatın yüzde 46,5’ini oluşturmuştur. Ortadoğu’ya yönelik ihracat Ağustos’ta yüzde 8,4 artış göstermiş ve son dönemlerin en iyi büyüme oranlarından birini kaydetmiştir. Rusya’ya ihracat daralma eğilimini sürdürmüş ve Ağustos’ta yıllık yüzde 55,7 düşüşle 140 milyon dolara gerilemiştir. Böylece yılın ilk yarısında Rusya’ya yapılan ihracattaki azalma nedeniyle önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 milyar dolarlık gelir kaybı yaşanmıştır. Haziran’da Kuzey Amerika’ya ihracat yıllık yüzde 5,7 artarken, Afrika pazarı yüzde 8,1 oranında büyüme göstermiştir.

Ağustos’ta ihracatın lokomotif sektörü olan motorlu kara taşıtları yüzde 27,2 oranında yıllık ihracat artışı yakalamış ve toplam ihracattaki yüzde 7,7’lik artışa 2,8 puan katkı sağlamıştır. Ana metal sanayi yüzde 26, makine teçhizat yüzde 13,5 oranında pazarını büyütmüştür. İhracat tekstil ürünlerinde yıllık yüzde 6,4, kimya sanayiinde yüzde 5,1 artarken giyim eşyalarında yüzde 1,8 gerilemiştir.

2016 Ağustos’ta sermaye malları ithalatında yüzde 13,1’lik artış dikkat çekerken toplam ithalatın yaklaşık üçte ikisini oluşturan ara malları ithalatı da Ağustos’ta yıllık yüzde 2,5 artmıştır. Tüketim malları ithalatı ise Ağustos’ta yüzde 0,3 gerilerken dayanıklı tüketim mallarında yüzde 11,3 ile çok daha belirgin olmuştur.

Yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatındaki payı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde yüzde 3,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,4’e yükselmiştir. Haziran ayı özelinde ise bu oran geçen yıl yüzde 3,7 iken bu yıl yüzde 3,4’e gerilemiştir.

Türkiye, enerji ve emtia fiyatlarının düşük seyrinin sağladığı avantajla dış ticaret açığında önemli bir azalma sağlamıştır. AB ekonomisinin ihracata katkısının geçtiğimiz yılsonundan bu yana pozitif seyretmesi ihracat performansını olumlu etkilemektedir. Ortadoğu’ya yönelik ihracatta da kısmi bir iyileşme söz konusudur. Ancak genel itibarıyla küresel iktisadi faaliyette süregelen zayıflık dış talebin ekonomik büyümeye katkısını sınırlamaya devam etmektedir.