İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanımı Yüksek Seyrini Sürdürüyor

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 25.07.2017

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve imalat sanayi aktivitesinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

İmalat sanayi ağırlıklı ortalama KKO (arındırılmamış), Temmuz 2017 ayında bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşe karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık bir artışla yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. KKO böylece son 9 yılın en yüksek Temmuz ayı değerinde ölçülmüştür.

Mevsimsellikten arındırılmış KKO ise Mayıs’ta 78,9 ile 9 yıla yakın dönemin en yüksek seviyesine yükseldikten sonra Haziran’da 0,3 puan, Temmuz’da ise 0,2 puan gerileyerek 78,4 seviyesinde kaydedilmiştir.

2017 Temmuz ayı itibarıyla KKO’daki yıllık artışın temel kaynağı ara malları grubunun 2,4 puan daha yüksek bir kapasite kullanım oranıyla (yüzde 79,7) faaliyet sürdürmesidir. KKO yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında ise sırasıyla 1,4 ve 0,5 puan artış kaydetmiştir. Buna karşılık Temmuz 2016’yla kıyaslandığında dayanıksız tüketim malları 0,7 puan, gıda ve içecekler grubu ise 1,2 puan düşük kapasiteyle çalışmaktadır.

Temmuz’da imalat sanayi kapsamında yer alan 24 alt sektörün 17’sinde KKO önceki yılın aynı dönemine göre artarken gösterirken 7’sinde düşüş kaydetmiştir. 2016’nın Temmuz ayına göre en yüksek KKO artışları sırasıyla “diğer imalatlar” (6,5 puan), “içeceklerin imalatı” (6,1 puan) ve “makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı” (5,6 puan) sektörlerinde görülürken KKO’nun en sert düşüş gösterdiği üç sektör sırasıyla “tütün ürünlerinin imalatı” (8,3 puan), bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı” (7,4 puan) ile “temel ezcalılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” (6,1 puan) olmuştur.