İmalat Sektöründe Yüksek Kapasite Kullanımı Devam Ediyor

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Şubat 2018

Açıklanma tarihi: 22.02.2018

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve imalat sanayi aktivitesinin öncü göstergeleri arasında yer almaktadır.

İmalat sanayi ağırlıklı ortalama KKO (arındırılmamış), Şubat 2018 ayında bir önceki aya göre 0,4 puan düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan artışla yüzde 77,8 seviyesinde kaydedilmiştir. Ocak’ta yüzde 0,3 puan düşüşle yüzde 78,7’ye inen mevsimsellikten arındırılmış KKO ise Şubat’ta 0,1 puan artışla yüzde 78,8’e yükselmiştir.

Şubat’ta ana sanayi grupları arasında en yüksek KKO’nun yüzde 81,8 ile “sermaye (yatırım malı)” grubunda gerçekleştiği görülmektedir. 2017’nin aynı ayına göre ara mallarında KKO 4,1 puan artışla yüzde 80,6’ya yükselirken dayanıklı tüketim mallarında 2,6 puan düşüşle yüzde 68,8’e gerilemiştir. Buna karşılık yüzde 73,1 olan dayanıksız tüketim mallarının KKO’sunda aynı dönemde 0,6 puanlık artış vardır.

Şubat’ta imalat sanayi sektörünü oluşturan 24 alt sektörden 19’u bir önceki yılın Şubat ayına göre KKO’yu arttırırken 7 sektörde bu oranın yüzde 80 ve üzerinde olması dikkat çekmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre Şubat’ta imalat sanayi KKO’nun artmasına yüksek katkısı olan sektörler arasında ana metal sanayi, mineral ürünler imalatı ve tekstil ürünleri imalatı yer almaktadır. Buna karşılık rafine petrol ürünleri imalatı sektöründe KKO’nun son 1 yılda 16,3 puan düşüşle yüzde 71,3’e gerilemesi dikkat çekmektedir.

Kağıt ürünleri yüzde 87,5, motorlu kara taşıtları yüzde 83,7 ve ağaç ürünleri yüzde 82,7 ile en yüksek KKO’ya sahip sektörlerdir. En düşük KKO ile çalışan sektörler ise içeceklerin imalatı (yüzde 58,8), deri ürünleri (yüzde 60,4) ve diğer imalatlar (yüzde 67,8) olmuştur.

2017’nin son çeyreğinde ortalama yüzde 79,3 olan imalat sanayi KKO, 2018’in ilk 2 ayında ortalama yüzde 78,8 olarak gerçekleşerek yıl başında başlangıcında hafif bir düşüşe rağmen oldukça yüksek kapasite kullanım oranını korumakta, bu durum özellikle belli başlı sektörlerde yatırım ihtiyacının sürdüğüne işaret etmektedir.