İşgücü Verilerinde İyileşme Sürüyor

İşgücü İstatistikleri, Aralık 2017

Açıklama Tarihi: 15.03.2018

Türkiye’nin işsizlik oranı Aralık 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan azalışla yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşmiştir (Not: Aralık 2017 dönemsel sonuçları, 2017 Kasım-2018 Ocak dönemini kapsamaktadır). Aralık’ta tarım dışı işsizlik oranı ise bir yıl öncesine göre 2,6 puan düşüşle yüzde 12,3’e gerilemiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Aralık 2017’de işgücüne katılma oranı 0,8 puan artışla yüzde 52,4’e, istihdam oranı ise 1,8 puan artışla yüzde 46,9 seviyesine ulaşmıştır.

Aralık 2017 itibarıyla son 1 yıllık dönemde işgücünü oluşturan nüfus 1 milyon 39 bin kişi, istihdam ise 1 milyon 619 bin artmıştır. Böylece işsiz sayısı 581 bin azalışla 3 milyon 291 bin kişiye gerilemiştir. İyileşmenin önceki yıla kıyasla bu denli yüksek olmasında 2016 sonlarındaki bozulmanın ardından gelen toparlanma da etkili olmuştur.

Aralık’ta genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puanlık güçlü bir azalışla yüzde 19,2’ye, genç işsizlerin sayısı ise 233 bin düşüşle 953 bine gerilemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin sayısı aynı 1 yıllık dönemde 208 bin azalarak 2 milyon 747 bine düşerken, NEET oranı ise 1,7 puan düşüşle yüzde 23,1 olarak kaydedilmiştir.

Aralık 2017’de 1 yıl öncesine göre istihdamdaki artışa 255 bin kişi ile tarımdan önemli bir katkı gelirken, tarım dışı sektörler 1 milyon 365 bini yeni istihdam sağlamıştır. Hizmetler sektörü yıllık 898 bin istihdam arttırarak tarım dışı istihdamda en yüksek ağırlığa sahip olmayı sürdürmüştür. Aynı dönemde sanayi sektörü, 221 bini imalat sanayiden olmak üzere 249 bin kişiye yeni iş sağlamış, bu gelişmede 2016 Aralık’taki 81 bin kişilik istihdam kaybının (bir önceki yılın aynı dönemine göre) yarattığı baz etkisi de rol oynamıştır. Aralık 2017’de inşaat sektörü de 1 yıl öncesine göre 221 bin yeni iş yaratarak istihdam artışına güçlü bir katkı sağlamıştır.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla 2017 Aralık’ta işsizlik oranı 0,2 puan düşerek yüzde 9,9’a gerilemiş ve 20 ay aradan sonra tek haneli seviyede gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı ise yine 0,2 puan düşüşle yüzde 11,8 ile son 21 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 53,2 olarak sabit kalırken, istihdam oranı ise 0,2 puan artışla söz konusu veri setinin başladığı 2005 başından beri ilk kez yüzde 48’e ulaşmıştır. Aralık’ta mevsimsellikten arındırılmış genç işsiz oranı da aylık 0,5 puan gibi güçlü bir iyileşmeyle yüzde 18,1’e gerilemiş, böylece Nisan 2016’dan beri en düşük seviyeye inmiştir.

Yine mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Aralık döneminde bir önceki döneme göre işgücüne katılan yeni kişi sayısı 71 bin ile biraz yavaşlarken istihdam edilen kişi sayısı 147 bin artmış, böylece işsiz sayısı 67 bin azalmıştır. Aylık bazda yaşanan istihdam artışında 44 bin kişiyle sanayi ve yine 44 bin kişiyle inşaat sektörü belirleyici olmuştur. Tarım istihdamı 36 bin kişi artarken, hizmet sektörü dikkat çekici bir yavaşlamayla toplam istihdamını sadece 13 bin arttırabilmiştir.

Özetle, istihdam verileri 2017 sonu itibarıyla olumlu seyrini korurken sanayinin katkısı önceki dönemlere kıyasla yükselmiştir. Yıllık karşılaştırmalarda 2016’nın son çeyreğindeki bozulmanın yarattığı baz etkisi de rol oynamaktadır. Ancak mevsimsellikten arındırılmış veriler de son 1,5 yılı aşkın dönemin en güçlü işgücü piyasası tablosuna işaret etmektedir. Bu tabloda artan talep ve yeni yatırımların yanı sıra istihdamı teşvik edici politikaların özellikle kadın ve genç istihdamına sağladığı pozitif katkının da rolü söz konusudur. Son 1 yıllık dönemde 1,6 milyonu aşkın yeni istihdam sağlanması aynı zamanda iç talep kanalıyla büyümenin güçlü seyrinde de etkili olmaktadır. Diğer yandan önümüzdeki dönemde işsizliğin arzu edilen seviyelere düşmesi için yatırımların ve ekonomik büyümenin ivmesini koruyarak sürmesi gerekmektedir.