İşgücü Verilerinde İyileşme Sürüyor

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2017

Açıklanma tarihi: 15.02.2018

Türkiye’nin işsizlik oranı Kasım 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Not: Kasım 2017 dönemsel sonuçları, 2017 Ekim-Aralık dönemini kapsamaktadır). Ekim’de tarım dışı işsizlik oranı ise bir yıl öncesine göre 2,1 puan düşüş kaydetmiş ve yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Kasım 2017’de işgücüne katılma oranı 0,7 puan artışla yüzde 52,8’e, istihdam oranı ise 1,5 puan artışla yüzde 47,3 seviyesine ulaşmıştır.

Kasım 2017 itibarıyla son 1 yıllık dönemde işgücünü oluşturan nüfus 1 milyon 9 bin kişi, istihdam ise 1 milyon 448 bin artmıştır. Böylece işsiz sayısı 440 bin azalışla 3 milyon 275 bin kişiye gerilemiştir. İyileşmenin önceki yıla kıyasla bu denli yüksek olmasında 2016 sonlarındaki bozulmanın ardından gelen toparlanma etkili olmuştur.

Kasım’da genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puanlık güçlü bir azalışla yüzde 19,3’e, genç işsizlerin sayısı ise 152 bin düşüşle 976 bine gerilemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin sayısı aynı 1 yıllık dönemde 27 bin azalarak 2 milyon 717 bine düşerken, NEET oranı ise 1 puan düşüşle yüzde 22,9 olarak kaydedilmiştir.

Kasım 2017’de 1 yıl öncesine göre istihdamdaki artışın 244 binini tarım, 1 milyon 205 bini tarım dışı sektörler sağlamıştır. Hizmetler sektörü 898 bin kişiyle istihdamdaki büyümenin itici gücü olma özelliğini korumuş, burada özellikle “idari ve destek hizmet faaliyetleri” ile eğitim sektöründe istihdamın yeniden artışa geçmesi önemli rol oynamıştır. Sanayi sektörü Kasım’da önceki yılın aynı dönemine göre 154 bin kişilik kayda değer bir istihdam artışı sağlarken bunun 127 binini imalat sanayi oluşturmuştur. Aynı dönemde inşaat sektörü istihdamı da 153 bin ile yine güçlü bir artış sergilemiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla 2017 Kasım’da işsizlik oranı 0,2 puan düşüşle yüzde 10,1’e, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan düşüşle yüzde 12,1’e gerilemiş, her iki oran da son 1,5 yılın en düşük düzeylerinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 53,2’ye, istihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 47,8’e ulaşmış, böylece her iki oran da rekor kırmayı sürdürmüştür. Kasım’da mevsimsellikten arındırılmış genç işsiz oranı da aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 18,7’ye gerileyerek yine son 18 aylık dönemin en düşük seviyesine inmiştir.

Yine mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Kasım döneminde bir önceki döneme göre işgücüne 113 bin kişi eklenirken istihdam edilen kişi sayısı 143 bin artmış, böylece işsiz sayısı 30 bin azalmıştır. Aylık bazda yaşanan istihdam artışı 87 bin kişiyle hizmetler, 35 bin kişiyle inşaat ve 21 bin kişiyle tarım sektöründen kaynaklanmıştır. Kasım’da Ekim dönemine göre sanayi istihdamı 5 milyon 470 bin kişi olarak sabit kalmıştır.

2017 yılında ivme kazanan ekonomik büyüme ve hızlanan yatırımların etkisiyle istihdam artışı güçlenmiş, sanayi sektörünün istihdam artışına katkısı da yükselme kaydetmiştir. Son aylarda istihdam göstergeleri bir bütün olarak olumlu bir eğilim içerisindedir. Diğer taraftan işgücüne katılımda süregelen belirgin artış trendi düşünüldüğünde, işsizlik oranının tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi için büyüme ve yatırımlarda mevcut ivmenin sürdürülmesi gerekmektedir.