İşsizlik Oranı Temmuz’da Artmaya Devam Etti

İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2016

Açıklanma tarihi: 17.10.2016

Türkiye’nin işsizlik oranı Temmuz 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşmiştir (Not: Temmuz 2016 dönemsel sonuçları 2016 Haziran-Ağustos dönemini kapsamaktadır). Aynı dönemde işgücüne yeni katılımın 650 bin kişi olmasına karşılık istihdam artışının 294 bin kişiyle sınırlı kalması sonucu işsiz sayısı 354 bin kişi artış göstermiş ve 3 milyon 324 bin kişiye yükselmiştir.

Temmuz 2016’da tarım dışı işsizlik oranı bir yıl öncesine göre 1 puan artışla yüzde 13,2’ye, işgücüne katılma oranı 0,3 puan artışla yüzde 52,7’ye yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı ise 0,2 puan gerileyerek yüzde 47 seviyesinde gerçekleşmiştir. Temmuz 2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre genç işsizlik (15-24 yaş) oranı 1,5 puan artarak yüzde 19,8’e, genç işsiz sayısı ise 83 bin kişi artışla 1 milyon 70 bine yükselmiştir. Temmuz 2016’da mevsimlik çalışanlar ve iş aramadığı halde çalışmaya hazır olanlar işsiz olarak kabul edildiğinde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,7 olmaktadır. Bu oranda da geçtiğimiz yılın Haziran dönemine göre 1 puanlık bir artış söz konusudur.

İstihdamın sektörlere göre dağılımına baktığımızda işsizlik oranındaki artışta tarım ve sanayi sektörlerinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Temmuz 2016’da tarım istihdamının 291 bin kişi azalmasına karşılık tarım dışı istihdamın 586 bin kişi arttığı görülmektedir. Tarım dışı sektörler arasında hizmet sektörü 638 bin kişi ile istihdam artışının sürükleyicisi olmaya devam etmiştir. İnşaat sektöründe de 1 yıl öncesine göre 31 bin kişilik istihdam artışı söz konusudur. Ancak sanayi istihdamının aynı dönemde 82 bin kişi azalma göstermiş olması dikkat çekmektedir.

Böylece sanayi sektörünün toplam istihdam içindeki payı 2015’in Temmuz döneminde yüzde 19,5 iken 2016’nın aynı ayında yüzde 19’a gerilemiştir. Aynı dönemde tarımın payı 1,3 puan düşüşle yüzde 20,7’ye inmiş, hizmet sektörünün payı ise 1,8 puanlık artışla yüzde 52,9’a yükselmiştir. İnşaat sektörü ise yüzde 7,4 ile 1 yıl öncesine göre istihdamdaki payını korumuştur.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Temmuz’da önceki döneme göre 0,2 puan artışla yüzde 11,2’ye yükselmiş ve Mayıs 2010’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Temmuz’da arındırılmış işgücüne katılım oranı aylık 0,1 puan artışla yüzde 51,9’a yükselirken istihdam oranı yüzde 46,1 seviyesinde sabit kalmıştır.

Arındırılmış veriler Temmuz döneminde bir önceki döneme göre sanayi sektöründeki 76 bin kişilik istihdam kaybı dikkat çekmektedir. İnşaat ve hizmet sektörlerinde sırasıyla 4 bin ve 21 bin yeni istihdam sağlanırken tarımda çalışanların 76 bin kişilik artış göstermesi aylık görünümü olumlu etkilemiştir. 

Haziran-Ağustos dönemi anket verilerini kapsayan Temmuz 2016 işgücü istatistiklerine sanayi sektöründeki istihdam azalışı, turizm sektöründe yaşanan kayıpların ve yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmelerin yansımaları damga vurmuştur. Hizmet sektörü istihdam artışının lokomotifi olmayı sürdürse de, yıllık kıyaslama göz önüne alındığında yavaşlama eğiliminde olduğu görülmektedir. Son üç ayda işgücü verilerindeki bozulmanın özellikle genç nüfusu etkilemesi de dikkate alınması gereken bir gelişmedir.