Mart’ta İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Mart 2019

Açıklanma Tarihi: 25.03.2019

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanmakta ve imalat sanayi aktivitesinin önemli göstergeleri arasında yer almaktadır.

İmalat sanayi ağırlıklı ortalama KKO (arındırılmamış), Mart 2019 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 3,5 puan düşüşle %74,3 seviyesinde kaydedilmiş, Şubat ayına göre ise 0,3 puan artış göstermiştir. Bu oran sektörde son 4 yılın en düşük Mart ayı kapasite kullanım düzeyidir.

Mevsimsellikten arındırılmış KKO ise Şubat’ta 0,2 puan düşüşle %74,1 seviyesinde gerçekleştikten sonra Mart’ta 0,6 puan artışla %74,7’ye yükselmiş ve son 5 ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Diğer yandan üç aylık dönemlere göre incelendiğinde, 2018’in son çeyreğinde ortalama %74,2 olarak gerçekleşen KKO’nun bu yılın ilk çeyreğinde %74,4 ile oldukça sınırlı bir iyileşme sergilediği görülmektedir.

Mart ayında ana sanayi grupları arasında en yüksek KKO’nun %73,8 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleştiği ve bu oranın 2018’in aynı ayına göre 0,4 puan arttığı gözlenmektedir. Buna karşılık dayanıklı tüketim malları Mart 2019’da 1 yıl öncesine göre 1,5 puan düşük bir oranla (%70,6) faaliyet göstermektedir. İmalat sanayi faaliyetindeki yavaşlamanın esas olarak ara malları ve sermaye mallarında yaşandığı gözlenmekte, bu gruplarda KKO 2018’in Mart ayına göre sırasıyla 6,5 puan ve 10,3 puanlık düşüşler dikkat çekmektedir. Her iki sektör de Mart itibarıyla %73,5’lik KKO ile faaliyet göstermektedir.

Mart’ta imalat sanayi sektörünü oluşturan 24 alt sektörden 17’si bir önceki yılın aynı ayına göre daha düşük KKO ile faaliyet göstermekte olup 8 sektörde söz konusu oran %70’in altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre 2019 Mart’ta imalat sanayi KKO’nun düşmesinde rolü yüksek olan sektörler arasında makine-ekipman, mineral ürünler, kağıt ürünleri, elektrikli teçhizat, ağaç ürünleri, motorlu kara taşıtları gibi sektörler yer almaktadır.

Mart ayında en yüksek KKO ile çalışan 3 sektör sırasıyla giyim eşyalarının imalatı (%82,9), tütün ürünlerinin imalatı (%81,4) ve tekstil ürünleri (%78,6) olurken en düşük KKO ile çalışan sektörler deri ürünleri imalatı (%60,4), diğer imalatlar (%63,3) ve metalik olmayan mineral ürünler imalatı (%64,9) olmuştur.

Mart ayı kapasite kullanım verileri, imalat sektöründe atıl kapasitenin kısmen azalmakla birlikte halen tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiğini göstermektedir. Bu durum sektörde 2018 ilk çeyrekte belirgin şekilde gözlenen daralmanın 2019’un ilk çeyreğinde hız kesmekle birlikte devam ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca sermaye malı ve ara mal üretiminde devam eden zayıflık, sektör aktivitesinde kalıcı toparlanmanın zaman alacağı yönünde ipucu vermektedir.