Nisan’da İşsizlik Oranı Aylık Bazda Azalmaya Devam Etti

İşgücü İstatistikleri, Nisan 2017

Açıklanma tarihi: 17.07.2017

Türkiye’nin işsizlik oranı Nisan 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir (Not: Nisan 2017 dönemsel sonuçları 2017 Mart-Mayıs dönemini kapsamaktadır). Aynı dönemde işgücüne yeni katılımın 982 bin kişi olmasına karşılık istihdamın 519 bin kişi artması sonucu işsiz sayısı 463 bin artış göstermiş ve 3 milyon 287 bin kişiye yükselmiştir. İstihdama eklenen 463 bin kişinin 354 bini erkek, 166 bini kadındır.

Nisan 2017 döneminde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artışla yüzde 52,7’ye yükselirken, aynı dönemde 15 yaş üzeri nüfusun istihdam oranı 47,2 seviyesinde sabit kalmıştır.

Nisan 2017’de tarım dışı işsizlik oranı bir yıl öncesine göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12,4’e ulaşmıştır. Genç nüfusun (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan artarak yüzde 19,8’e, genç işsizlerin sayısı ise 195 bin artışla 973 bine yükselmiştir.

İstihdamın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Nisan 2017’de tarım istihdamı 32 bin kişi azalırken tarım dışı istihdamda 550 bin kişilik artış görülmektedir. Tarım dışı istihdam artışını 457 bin kişi ile hizmet sektörü sürüklerken burada özellikle toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmet faaliyetleri alt sektörleri önemli rol oynamıştır. İnşaat sektörü istihdamı ise 102 bin kişi ile önceki yılına aynı dönemine göre güçlü bir artış sergilemiştir.

Sanayi istihdamı Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 bin kişi azalmıştır. Bu gelişme madencilik ve enerji sektörlerinde sırasıyla 5 bin ve 24 bin kişilik istihdam artışlarına karşılık imalat sanayinde çalışan sayısının 37 bin kişi azalmasından kaynaklanmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda sanayi sektörünün toplam istihdam içindeki payı Nisan 2016’da yüzde 19,5 iken Nisan 2017’de yüzde 19,1’e gerilemiştir. Aynı dönemde tarımın payı 0,5 puan düşüşle 18,9’a gerilerken, inşaatın payı 0,2 puan artışla yüzde 7,8’e, hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan artışla yüzde 54,3’e yükselmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, 2017 Aralık’ta yüzde 11,9 ile son 7,5 yılı aşkın bir dönemin zirvesine oturan işsizlik oranı Nisan’da üst üste dördüncü dönem azalma göstererek yüzde 11,5’ten 11,3’e gerilemiş ve son 7 ayın en düşük düzeyinde ölçülmüştür. Nisan’da mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılım oranı aylık 0,1 puan düşüşle yüzde 52,6’ya gerilerken istihdam oranı 0,1 puan artarak 46,7 seviyesinde ölçülmüştür.

Yine mevsimsel düzeltilmiş verilere göre Nisan döneminde bir önceki döneme göre işgücüne 21 bin kişi eklenirken istihdam edilen kişi sayısı 81 bin artmış, böylece işsiz sayısı 60 bin azalmıştır. Bir önceki aya göre tarımda istihdam 39 bin kişi azalırken tarım dışı istihdam 119 bin kişi artmıştır. Aylık istihdam artışının en önemli bileşeni 76 bin kişi ile hizmet sektörü olurken inşaat sektörü 17 bin, sanayi ise 26 bin ek istihdam yaratmıştır.

Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde istihdam artışındaki yavaşlama ve işgücüne katılımın hızlanması nedeniyle işsizliğin yükseliş eğilimi gösterdiği ülkemizde 2017’nin yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette gözlenen toparlanma, istihdam teşvikleri ve istihdam seferberliği gibi kampanyaların etkisiyle kısmi bir düzelme eğilimi söz konusudur. Bununla birlikte özellikle sanayi sektöründe geçen yıla göre yüksek oranlı üretim artışlarına rağmen istihdam artışının beklenenin altında kalması dikkat çekmektedir. Büyümenin önümüzdeki aylarda da güçlü devam etmesi durumunda işgücü göstergelerinde daha belirgin bir iyileşme görülebilecek ve işsizlik oranı yeniden tek haneli işsizlik oranlarına doğru gerileyebilecektir.