Ocak Ayı İhracatı Miktar Bazında Yavaşladı

Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2018

Açıklanma Tarihi: 16.03.2018

İhracat

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret endeksi verilerine göre Ocak 2018’de dolar bazında yıllık yüzde 10,7 artışla 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, miktar bazında yüzde 3,3 oranında artış sergilemiştir. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise aynı dönemde yüzde 0,2 oranında daralma söz konusudur.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat miktar endeksi üst üste 3 aylık artış eğiliminin ardından Ocak’ta bir önceki aya göre 2,8 daralarak son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylece 2018 yılı ihracat hacminde bir miktar yavaşlama ile başlamıştır.

Değer bazında gelişmelere bakıldığında ise, Ocak’ta önceki aya göre yüzde 1,2 artan ihracat birim değer endeksi 2 buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Endeks 2017’nin aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında yüksek seviyededir.

Bu veriler, Ocak’ta ihracatın gösterdiği yıllık artışta değer etkisinin miktar etkisine göre ağır bastığını göstermektedir.

İthalat

2017 Aralık ayında dolar cinsinden nominal değer olarak yüzde 38 oranında yıllık artışla 21,5 milyar dolar seviyesine ulaşan ithalatta miktar endeksinin artış hızı yüzde 24,5 olarak gerçekleşmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise aynı dönemde yüzde 25,1 ile hafif daha yüksek bir artış kaydetmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise Aralık’taki yüzde 7,1’lik artışın ardından Ocak’ta yüzde 2,8 artışla tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşmıştır.

Ocak 2018’de ithalatın birim değeri aylık yüzde 1,6 artışla 3 yıla yakın bir dönemin en yüksek seviyesine ulaşırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,8 oranında yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bu veriler ithalattaki yüksek artışta miktar etkisinin fiyat etkisine göre daha fazla etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle ham madde ve enerji fiyatlarındaki artışın bu gelişmede rol oynadığı görülmektedir.

Dış Ticaret Hadleri

2017 Ocak’ta 107,7 olan 2010=100 bazlı dış ticaret haddi (DTH), 2018’in ilk ayında ithalat birim değer endeksinin ihracat birim değer endeksine göre oldukça hızlı artması sonucu yıllık yüzde 3,3 oranında bozulmayla 101,3 olarak ölçülmüştür. Bir ay öncesine kıyasla DTH’de yüzde 0,6 oranında bir düşüş söz konusudur.