Ocak’ta İhracat Yüzde 10,7, İthalat Yüzde 38 Arttı

Dış Ticaret İstatistikleri

Açıklanma tarihi: 28.02.2018

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin ihracatı Ocak’ta yıllık yüzde 10,7 artışa 12,5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 38 artışla 21,5 milyar dolara yükselmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık artışlar ihracatta yüzde 7,6, ithalatta yüzde 37,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Ocak 2017’da 4,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2018’in aynı ayında yüzde 108,8 artışla 9,1 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık dönemin toplam dış ticaret açığı 2017 Aralık’ta 76,8 milyar dolar iken 2018 Ocak’ta 81,5 milyar dolara yükselmiş ve son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle önceki aya göre yüzde 1,1 artan ihracat son 5 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken ithalat da Aralık’taki yüzde 12,5’lik sıçramanın ardından Ocak’ta yüzde 5,5 artarak aylık rekor düzeye ulaşmıştır.

Dış ticaret açığındaki artışın kaynaklarına bakıldığında altın ithalatındaki sert yükselişin etkisinin sürdüğü görülmektedir. Ocak’ta altın ithalatındaki yüzde 388’lik yıllık artışa bağlı olarak altın ticareti açığı toplam dış ticaret açığını 2017’nin aynı ayına göre 2,3 milyar arttırıcı etkide bulunmuştur. Son 12 ayın net altın ithalatı 12,3 milyar dolara yükselirken bu durum son 1 yıl içinde dış ticaret açığını 10,9 milyar dolar yükseltici rol oynamıştır. Bir diğer önemli etken de petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enerji açığının yıllık yüzde 13,4 artmış olmasıdır. Son 12 aylık dönemde enerji ithalatı yıllık yüzde 19,4, enerji açığı yüzde 33,8 artmıştır. Bununla birlikte petrol fiyatındaki kısmi gevşemeyle birlikte enerji açığındaki artışın da önceki aylara göre hafif hız kestiği görülmektedir.

Enerji ve hariç tutulduğunda Ocak’ta 3,5 milyar dolarlık çekirdek dış ticaret açığı verilirken bu rakam 2018’in aynı ayına göre yüzde 118 artmıştır. Aralık’ta 33,9 milyar dolar olan 12 aylık toplam çekirdek dış ticaret açığı Ocak’ta 35,9 milyar dolara yükselirken bu rakam da 1 yıl öncesine göre yüzde 6,7 artmıştır.

Ocak’ta 1 yıl öncesine göre ihracat artışını sürükleyen pazar yüzde 23,1 artışla AB ülkeleri olmuştur. Buna karşılık Yakın ve Orta Doğu’ya ihracat yüzde 16,8 daralarak toplam ihracat üzerinde sınırlayıcı etki yapmıştır. AB harici Avrupa ülkelerine olan ihracatta toparlanma devam ederken Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Asya pazarları da dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlayan pazarlar arasında yer almıştır. Diğer Afrika ülkelerine olan ihracat ise düşüş eğilimini sürdürmüştür.

Ocak’ta imalat sanayi ihracatı yüzde 10,1, madencilik sektörü ihracatı yüzde 29,5, tarım ihracatı yüzde 14,4 oranında yıllık artış göstermiştir. İhracat artışına güçlü katkı yapan sanayi sektörleri arasında makine-teçhizat, motorlu kara taşıtları, tekstil, kimyasallar ve giyim eşyaları yer almaktadır. Buna karşılık ana metal, rafine petrol ürünleri, diğer ulaşım araçları gibi sektörler ihracatı zayıflatıcı rol oynamıştır. İthalat artışında ise sermaye (yatırım) malları, sanayi için işlem görmüş hammaddeler, esası yiyecek olan işlenmemiş ham maddeler ve taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları belirleyici olmuştur.

2017 Ocak’ta yüzde 2,7 olan yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı 2018’in aynı ayında yüzde 3,3’e yükselmiştir. 12 aylık toplam olarak bakıldığında da Ocak 2018’de yüzde 3,9 olan söz konusu pay önceki 12 aylık döneme göre 0,4 puan artış kaydetmiştir.

Türkiye ekonomisi özellikle Avrupa’da olmak üzere küresel talepteki genişlemenin ve rekabetçi TL’nin desteğiyle ihracat kanalından olumlu etkilenmektedir. Diğer yandan dış ticaret dengelerinde belirgin bir bozulma eğilimi söz konusudur. Bunun önemli bir kısmı altın ithalatındaki sert yükselişten ve enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan ekonomideki yüksek büyümenin ara mal ve yatırım malı ithalatını arttırıcı etkisi de ithalatı ve dış açığı arttırıcı rol oynamaktadır.