Reel Kesim Güveni Mart’ta 7 Ayın En Güçlü Seviyesinde

Reel Kesim Güven Endeksi, Mart 2019

Açıklanma tarihi: 25.03.2019

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla TCMB tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) hesaplanmaktadır. Endeks değerinin 100’den büyük olması iyimser durum, 100’den küçük olması kötümser duruma işaret etmektedir.

RKGE, 2019’un Mart ayında 102,1 olarak açıklanmıştır. Endeks 2018’in aynı ayına göre (111,9) %8,8 oranında düşük seviyede yer almaktadır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış RKGE ise Şubat’taki %1,1’lik yükselişin ardından Mart’ta %2,5 artışla 99,3’a yükselmiştir. Böylece nötr seviyeye oldukça yaklaşan endeks böylece yılın ilk 3 ayı boyunca yukarı yönde seyretmiş, Mart’ta son 7 ayın en yüksek seviyesinde ölçülmüştür. RKGE’nin 2019 ilk çeyrek ortalaması 97,2 ile 2018 son çeyreğine göre %2,1’lik bir artış sergilemiş olsa da 100 nötr seviyesinin ve 2018’in ilk yarısında kaydedilen yüksek değerlerin halen oldukça altındadır.

Mart ayında RKGE’nin gösterdiği iyileşmede başlıca etken, toplam siparişlerin mevcut durumunu gösteren endeksin Şubat’taki 9 yıllık dip seviyeden (69,0) toparlanarak 76,6’ya yükselmesi olmuştur. Son 3 ayın toplam sipariş endeksi de buna paralel olarak %2,9 artışla 105,8’e yükselmiştir. Belirgin toparlanma gösteren bir diğer alt endeks de %7,1 artış ve 105,9 değeriyle son 7 ayın en güçlü seviyesine ulaşan “yatırım harcaması” olmuştur. “Genel gidişat” endeksinin de %3,5’lik toparlanmayla 95,9’a yükselmesi ve -halen 100’ün altında kalmakla birlikte- son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekmektedir. Diğer yandan önümüzdeki 3 aya ilişkin üretim hacmi endeksinin %4,3 düşüşle 104,8’e, ihracat sipariş endeksinin %2 düşüşle 107,4’e gerilemesi sanayicilerin dış pazarlara ilişkin temkinli olduğuna işaret etmektedir.

Reel sektör güvenine ilişkin veriler 2018’in son çeyreğindeki kötümserliğin 2019 ilk çeyreğinde kısmen hafiflediğini ortaya koymakta, ancak geleceğe ilişkin göstergeler genel olarak potansiyelin altında büyüme trendinin süreceğine işaret etmektedir. Son aylarda finansman sorununa ve istihdama yönelik kamu desteklerinin etkisiyle imalat sektörünün yatırım iştahının ve genel gidişata ilişkin değerlendirmelerinin önceki aylara göre toparlandığı, buna karşılık küresel ekonomideki yavaşlamanın sektörde güveni baskılamaya başladığı gözlenmektedir.