Reel Kesim Güveni Mart’ta Hafif Geriledi, İlk Çeyrekte Yatay Seyretti

Reel Kesim Güven Endeksi, Mart 2018

Açıklanma Tarihi: 22.03.2018

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla TCMB tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) hesaplanmaktadır. Endeks değerinin 100’den büyük olması iyimser durum, 100’den küçük olması kötümser duruma işaret etmektedir.

RKGE, 2018’in Mart ayında 111,9 olarak açıklanmıştır. Endeks 2017’nin aynı ayına göre (108,9) yüzde 2,7 oranında yüksek seviyededir.

Bununla birlikte mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise, Şubat’ta 110,8 iken Mart’ta yüzde 1,2’lik düşüşle 109,5’e gerilemiştir. Endeksin 2018 ilk çeyrek ortalaması ise 110,3 ile bir önceki döneme (106,4) göre yüzde 3,7 artmıştır.

Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış endeksin aylık düşüş göstermesinde gelecek 3 aya ilişkin üretim ve istihdam hacmi artışı beklentilerindeki zayıflamalar belirleyici olmuştur. Ancak iki endeks de 100 seviyesinin üzerinde kalarak büyüme beklentisinin sürdüğünü göstermektedir. İhracat siparişi beklentileri de hafif bir iyileşmeyle RKGE’yi yükseliş yönünde etkilemiştir. Mart’ta genel gidişat endeksi Şubat’ta olduğu gibi 100 seviyesinde nötr bir görünüm sergilerken yatırım harcamaları endeksinin 5,5 yılı aşkın bir dönemin zirvesine yükselmesi dikkat çekmektedir. 2018’in ilk çeyrekte ise ortalama RKGE’nin bir önceki döneme göre artışında yatırım harcamaları ve ihracat siparişi alt endekslerindeki iyileşmeler etkili olmuştur.

Şubat’ta hafif ivme kaybı belirtilerine rağmen RKGE’nin hesaplanmasında kullanılan 8 alt endeksten yalnızca “mamul mal stoku” ve “toplam sipariş (mevcut durum)” endeksleri 100’ün altında kalmıştır. Bu durum, Mart’ta hafif ivme kaybı görünümüne rağmen 2018’in ilk çeyreği itibarıyla reel sektör temsilcilerinin ekonomiye ilişkin genel iyimserlik düzeyinin güçlü olmayı sürdürdüğüne işaret etmektedir.