Reel Kesim Güveni Şubat’ta

Reel Kesim Güven Endeksi, Şubat 2018

Açıklanma tarihi: 22.02.2018

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla TCMB tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) hesaplanmaktadır. Endeks değerinin 100’den büyük olması iyimser durum, 100’den küçük olması kötümser duruma işaret etmektedir.

RKGE, 2018’in Şubat ayında 110,8 olarak açıklanmıştır. Endeks 2017’nin aynı ayına göre (105,9) yüzde 4,6 oranında yüksek seviyededir.

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise, Ocak’ta 110,9 ile 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Şubat’ta yüzde 0,1’lik çok sınırlı bir düşüşle 110,8’e gerilemiştir.  

Şubat’ta alt endekslere bakıldığında endeksi önceki aya göre artış yönünde en güçlü şekilde etkileyen faktörün, toplam siparişlerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirme olduğu görülmektedir. Söz konusu endeks önceki aya göre yüzde 4,5 artışla 100,3’e yükselmiş ve 6 aylık aradan sonra 100 nötr eşiğinin üzerinde kaydedilmiştir.

RKGE aynı zamanda son üç ayın toplam siparişlerine ilişkin bildirimlerin yanı sıra gelecek üç aya ilişkin üretim artışı beklentilerinden de hafif olumlu şekilde etkilenmiştir. Buna karşılık söz konusu iyileşmeler, mevcut mamul mal stoku ve “genel gidişat” endekslerindeki düşüşler tarafından dengelenmiştir. Ayrıca yatırım harcamaları ile gelecek 3 aya ilişkin istihdam beklentisi endeksleri de RKGE’yi azalış yönünde etkilemiştir.

Şubat’ta hafif ivme kaybı belirtilerine rağmen RKGE’nin hesaplanmasında kullanılan 8 alt endeksten yalnızca “mamul mal stoku” endeksi 100’ün altında kalmıştır. Ayrıca 2017 son çeyrek ortalaması 110,4 olarak gerçekleşen mevsimsellikten arındırılmış RKGE’nin Ocak-Şubat ortalaması 110,9’a yükselmiştir. Bu durum, Şubat’ta hafif ivme kaybı belirtilerine rağmen 2018’in ilk çeyreği ortaları itibarıyla reel sektör temsilcilerinin ekonomiye ilişkin genel iyimserlik düzeyinin güçlü olmayı sürdürdüğüne işaret etmektedir.