Reel Kesimin Yatırım İyimserliği Son 4 Yılın En Yükseğinde

Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 25.07.2017

Reel sektör temsilcilerinin ekonomik görünüme ilişkin genel izlenimlerini ortaya koymak amacıyla TCMB tarafından düzenlenen İktisadi Yönelim Anketi (İYA) kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) hesaplanmaktadır. Endeks değerinin 100’den büyük olması iyimser durum, 100’den küçük olması kötümser duruma işaret etmektedir.

Haziran’da 112,4 seviyesinde ölçülen RKGE, Temmuz 2017’de yüzde 2,6 düşüşle 109,5’e gerilemiştir. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre (108,0) ise yüzde 1,4 yüksek seviyededir.

Mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise, Haziran’da 108,8’e yükselerek son 32 ayın en yüksek seviyesinde yer aldıktan sonra Temmuz’da yüzde 1’lik düşüşle 107,7’ye gerilemiştir. Buna rağmen endeks halen 2017 yılının en yüksek ikinci seviyesinde yer almaktadır.

Temmuz ayında RKGE’yi oluşturan 8 alt endeksten yalnızca 2’si aylık bazda düşüş göstermesine rağmen düşüşlerin yüksek oranda gerçekleşmesi nedeniyle ana endeks gerilemiştir. Haziran ayına göre mevsimsellikten arındırılmış RKGE’nin gösterdiği yüzde 1’lik azalışta en etkili faktörler, anket katılımcılarının son üç ayın toplam sipariş düzeylerine ve genel gidişata ilişkin değerlendirmelerini gösteren endekslerdeki bozulmalar olmuştur. Bununla birlikte 8 alt endeksin 7’si Temmuz itibarıyla 100 nötr seviyesinin üzerinde, 1’i ise (mamul mal stoku – mevcut durum) 100’e çok yakın (99,1) seviyede ölçülmüştür.

Reel sektörde yatırım iştahı için öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen “yatırım harcamaları” alt endeksi Haziran’da 112,2 iken Temmuz’da 1 artarak 113,3’e ulaşmış ve son 4 yılın en iyimser genel gidişat değerlendirmesine işaret etmiştir.