Şubat’ta Ekonomik Güven Hafif Gerilese de Yüksek Seviyesini Korudu

Ekonomik Güven Endeksi

Açıklanma tarihi: 27.02.2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

2017 yılının ilk yarısında belirgin bir yükselme eğilimi gösteren ve Ağustos’ta 106’ya yükselerek 43 ayın zirvesinde gerçekleşen ekonomik güven endeksi takip eden dönemde düşüş trendine girmiştir. Aralık’ta 95 seviyesine kadar gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesine inen endeks 2018’e güçlü bir toparlanmayla başlamış ve Ocak’ta 104,9’a yükselmiş ve son 5 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştır.

Endeks Şubat ayında önceki aya göre yüzde 1,8 oranında gerilemeyle 103 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüşe rağmen endeksin Ocak-Şubat dönemi ortalaması 103,9 olarak gerçekleşmiş ve 2017 son çeyrek ortalaması olan 98,5’e göre belirgin bir iyileşmeye işaret etmiştir.

Şubat ayında ekonomik güven endeksi, tüketici güveninde ve reel kesim güvenindeki yatay seyre karşılık, hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güvenindeki zayıflamadan etkilenmiştir.

  • Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Ocak’ta son 3 ayın en güçlü düzeyi olan 110,9’a yükseldikten sonra Şubat’ta çok sınırlı bir düşüşle 110,8’e gerilemiştir.
  • Üst üste 5 aylık düşüşle Aralık’ta 65,1 ile 1 yılın en zayıf seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi Ocak’ta yüzde 10 artışla 72,3’e yükseldikten sonra Şubat’ta bu seviyesini korumuştur.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak’ta yüzde 6’lık toparlanmayla son 4 ayın zirvesi olan 102’ye ulaştıktan sonra Şubat’ta yüzde 1,3 düşüşle 100,7’ye inmiştir.
  • Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında 106,2 ile ulaşması sektörün son 22 ayın en yüksek iyimserlik düzeyine işaret ettikten sonra Şubat’ta yüzde 1,5 düşüşle 104,7 olarak gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektör endekslerine göre düşük seyreden inşaat sektörü güven endeksi ise mevsimsellikten arındırılmış Ocak’ta 87 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra Şubat’ta bu gelişmeyi sürdürememiş ve yüzde 3,7 düşüşle 83,8’e gerilemiştir.