Şubat’ta Üretici Enflasyonu Enerji Fiyatlarının Etkisiyle Artış Gösterdi

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2018

Açıklanma tarihi: 05.03.2018

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat 2017’de yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış göstermiştir. Bu artışın 2017 Şubat ayına göre (yüzde 1,26) oldukça yüksek olması sonucu, yıllık üretici enflasyonu Ocak’ta yüzde 12,14 iken Şubat’ta yüzde 13,71’e yükselmiştir.

Şubat’ta Yİ-ÜFE enflasyonunda belirleyici olan gelişme elektrik ve gaz fiyatlarındaki yükseliş olmuştur. Elektrik enerjisinin üretimi yüzde 17,5, gaz imalatı yüzde 25,37 oranında fiyat artışı kaydetmiş, bu gelişmeler sonucunda elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın aylık manşet Yİ-ÜFE enflasyonuna katkısı 1,36 puan olmuştur. Bu sektörde Ocak’ta yüzde -12,13 olan yıllık enflasyon Şubat’ta yüzde 7,14’e yükselmiştir. Diğer taraftan yıllık Yİ-ÜFE enflasyonunda en yüksek katkısı bulunan sektörler ana metaller olup sektörün yıllık enflasyonu yüzde 28,6 düzeyindedir.

Bir diğer önemli katkı da fiyat sepetinde yüksek ağırlığı olan gıda sektörü fiyatlarının gösterdiği yüzde 1,71’lik artıştan kaynaklanmıştır. Gıda ve enerji dışında da genele yayılan bir aylık fiyat artışı görülürken sektörel bazda negatif enflasyon yalnızca rafine petrol ürünlerinde (yüzde 1,11) gerçekleşmiştir. Şubat’ta gıda fiyatlarının etkisiyle dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,71 artış görülürken ara malı ve sermaye malı enflasyonu her ikisi de yüzde 1,56 olarak gerçekleşmiştir. 2018’in ilk ayında imalat sanayi sektörünün genelinde üretici fiyatları yüzde 1,49 artarken Ocak’ta yüzde 14,13 olan imalat sanayi yıllık enflasyon oranı Şubat’ta yüzde 14,27’ye yükselmiştir. Madencilik ve taşocakçılığında ise Şubat ayı enflasyonu aylık yüzde 1,82 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon önceki aya göre 0,64 puan düşüşle yüzde 13,1’e gerilemiştir.

Üretici enflasyonu Şubat’ta özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kömür ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisi devam etmektedir. 2017’den kaynaklanan baz etkileri yıllık enflasyondaki artışı sınırlamaktadır. Tüm bu veriler son aylarda azalan döviz kuru volatilitesine ve petrol fiyatlarındaki toparlanmanın hız kesmesine rağmen tüketici enflasyonu üzerinde maliyet yönlü baskıların sürdüğüne işaret etmektedir.