Temmuz’da İhracat Baz Etkisinin de Katkısıyla Güçlü Artış Gösterdi

TİM İhracat Kayıtları, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 01.08.2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı birliklerinden derlenerek yayımlanan ihracat kayıtlarına göre, 2017 Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatı 2016’nın aynı ayına göre yüzde 31,2 oranında artışla 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat dahil edildiğinde (Geçmiş aylar için TÜİK verileri baz alındığında) 2017’nin ilk 7 ayında toplam 83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artmıştır.

Temmuz ayı ihracatına sektörel ayrıma göre bakıldığında ihracat artışının yüksek oranlı gerçekleşmesinde baz etkilerinin önemli rol oynadığı görülmektedir. 2016 Temmuz ayında ihracat yıllık olarak yüzde 12 daralma göstermişti. Bununla birlikte 2017 Temmuz ayında 2015’in aynı ayına kıyasla da yüksek bir ihracat söz konusudur.

2017 Temmuz’da tüm sektörlerin önceki yılın aynı ayına göre ihracatını arttırdığı, ihracat artışına en yüksek katkının otomotiv sektöründen geldiği görülmektedir. Sektör toplam ihracatını 2,4 milyar dolara yükselterek bir önceki yılına aynı ayına göre yüzde 41,1 oranında arttırmıştır. Yılın ilk 7 ayında da ihracatta gerçekleşen yüzde 10,7 artışın 4,5 puanlık kısmı otomotiv sektöründen kaynaklanmıştır. İhracatta yüzde 12,9 ile en yüksek paya sahip ikinci sektör olan hazırgiyim ve konfeksiyon da önceki yılın Temmuz ayına göre ihracatını yüzde 19 oranında arttırmıştır. Üçüncü büyük ihracatçı sanayi sektörü olan kimyevi maddeler ve mamullerinde de yüzde 23,9’luk bir ihracat artışı söz konusudur.

Ülke gruplarına göre bakıldığında Temmuz’da ihracatın yüzde 51’inin gerçekleştiği AB ülkelerine yüzde 22,1 oranında yıllık ihracat artışı sağlanmış, toplam ihracat tutarı 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ortadoğu pazarı da Haziran’da Ramazan Bayramı nedeniyle işgücü kaybının yarattığı zayıflığın ardından Temmuz’da yeniden toparlanmış ve yüzde 20,4 ihracat artışıyla genel performansa önemli bir katkı sağlamıştır. Rusya ile ilişkilerdeki toparlanmanın etkisiyle BDT ülkelerine ihracat Temmuz’da yıllık yüzde 41,2 artışla 817 milyon dolara yükselmiştir. Bir diğer önemli iyileşme ise yüzde 20,7 artışla NAFTA ülkelerine yapılan ihracatta görülmektedir. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise yüzde ihracat artışında yine AB ülkeleri yaklaşık olarak yarı yarıya belirleyici olurken NAFTA, BDT ve Asya pazarlarındaki iyileşmeler de rol oynamıştır.

Haziran’da özellikle takvim etkilerine bağlı göreli zayıflığın ardından Temmuz ayı verileri ihracatın büyümeye ikinci çeyrekte güçlü bir katkı yapmayı sürdürdüğünü göstermektedir. Diğer yandan yılın ilk 7 ayında ihracattaki iyileşmenin sektörel anlamda genele yayılmaması, otomotiv başta olmak üzere sınırlı sayıdaki sektörün belirleyici olması ihracat verilerinin zayıf noktasını oluşturmaktadır.