Temmuz’da Üretici Enflasyonu Yeniden Arttı

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2017

Açıklanma tarihi: 03.08.2017

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Temmuz 2017 ayında yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,72 oranında artış göstermiştir. Temmuz 2016’da aylık bazda yüzde 0,21 artış gösteren endeksin 2017 Temmuz’unda daha hızlı artmasından kaynaklı olarak yıllık yurtiçi üretici enflasyonu Haziran 2017’de yüzde 14,87 iken Temmuz’da yeniden artarak yüzde 15,45 seviyesine yükselmiştir.

Temmuz ayında Yİ-ÜFE gelişmeleri mal grupları bazında incelendiğinde özellikle sermaye malları ile ara mallarda sırasıyla yüzde 1,64 ve yüzde 0,99 olan fiyat artışlarının etkili olduğu görülmektedir.  Dayanıksız tüketim mallarında da yüzde 0,44’lük fiyat artışı Yİ-ÜFE enflasyonuna yukarı yönlü katkı yapmıştır. Buna karşılık dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,14, enerjide iste yüzde 0,21’lik fiyat gerilemeleri söz konusu olmuştur.

Sektörel ayrımlara bakıldığında ise imalat sanayiinde aylık Yİ-ÜFE artışı Temmuz 2017’de yüzde 0,91 olurken yıllık imalat sanayi üretici fiyatları enflasyonunun Haziran’da 16,49 iken Temmuz’da yüzde 17,37’ye yükseldiği görülmektedir. Aylık enflasyonda en etkili kalemler ana metal, fabrikasyon metal ürünleri ve tekstil ürünleri olurken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründeki aylık negatif enflasyon Yİ-ÜFE artışını kısmen sınırlayan bir faktör olmuştur. Gıda fiyatlarındaki gelişmeler halen enflasyonu artırıcı rol oynamaktadır. Gıda üretici fiyatları enflasyonu aylık yüzde 0,25 ile nispeten ılımlı olsa da baz etkilerinden dolayı yıllık enflasyon ise yüzde 9,7’den yüzde 10,09’a yükselmiştir.

Yİ-ÜFE verileri tüketici enflasyonu üzerinde maliyet kaynaklı baskıların devam ettiğini gösterirken burada özellikle ana metal, tekstil ve gıda gibi bir dizi sektörün belirleyiciliği göze çarğmaktadır. Temmuz’da dolar ve Euro’dan oluşan döviz kuru sepetindeki aylık yüzde 2,5 değerlenmenin yanı sıra petrol ortalama fiyatındaki hafif toparlanmanın da Yİ-ÜFE’deki artışta rol oynamış olması muhtemeldir. Baz etkilerine bağlı olarak yurtiçi üretici enflasyonun Ekim ayına kadar yüksek seyretmesi beklense de yılsonuna doğru belirgin düşüş gösterebileceği görülmektedir.