Tüketici Güveni Eylül’de Yatay Seyretti

Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2016

Açıklanma tarihi: 22.09.2016

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi kapsamında Tüketici Güven Endeksi (TGE) hesaplanmaktadır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu göstermektedir. TGE’nin hesaplanmasında kullanılan alt endeksler, hanenin maddi durum beklentisi (gelecek 12 aylık dönemde), 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali alt endeksleridir. Eylül 2016 itibarıyla TGE’nin tarihsel ortalaması 76,2 seviyesinde yer almaktadır.

Nisan 2014-Ekim 2015 döneminde belirgin bir düşüş eğilimi sergileyen TGE takip eden dönemde oldukça inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Aralık 2015–Şubat 2016 döneminde üst üste üç ay gerileyerek Şubat’ta 66,6 seviyesinde ölçülen TGE, takip eden 4 ay boyunca ılımlı artış eğilimi göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Ağustos’ta 74,4’e yükselerek 9 ayın en güçlü seviyesine ulaşan TGE Eylül ayında yüzde 0,1 oranında çok hafif bir düşüşle 74,3 olarak ölçülmüştür.

Eylül 2016’da TGE’nin hesaplanmasında kullanılan 4 ana endeksten “işsiz sayısı beklentisi” endeksi yüzde 4,5 artış göstermiş ve işsiz sayısının azalmasını bekleyen anket katılımcılarının oranındaki iyileşmeyi yansıtmıştır. Gelecek aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksindeki ılımlı artış da TGE’de düşüşü sınırlamıştır. Buna karşın 12 ay sonrasına ilişkin hanehalkı maddi durum beklentisi ve tasarruf etme ihtimali endekslerindeki düşüşler manşet tüketici güven endeksini olumsuz yönde etkilemiştir. Tüketici güveni göstergeleri arasında dikkat çeken diğer gelişmeler ise mevcut dönemin dayanıklı ve yarı-dayanıklı tüketim malı almak için uygunluğu ile tüketici enflasyonu ile ilgili beklentilerin gösterdiği iyileşme olmuştur. Diğer taraftan otomobil satın alma ihtimalinin düştüğüne ve hanenin içinde bulunduğu mali durumun kötüleştiğine ilişkin değerlendirmede bulunan anket katılımcıların oranı bir önceki aya göre artış göstermiştir.